"I Danmark er det lovpligtigt at have en ansvarsforsikring på sin hund, uanset race,alder og størrelse.
Du får 20 % rabat på hundeansvarsforsikringerne, hvis du er medlem af Dansk Kennel Klub eller en anden specialklub under Dansk Kennel Klub eller Danmarks Civile Hundeforening.   Alm. dækning 258 kr. pr. år.

Pliktig ansvarsforsikring for hunder !

Forslaget vil sikre skadelidte erstatning for skader. De fleste hundeeiere forsikrer i dag hundene mot veterinærutgifter. Det bør dermed være enkelt for hundeeiere at ansvarsforsikring innlemmes i den eksisterende forsikringen.

Eksempler på skader som dekkes er skader hunder kan gjøre mot bufe, folk og andre hunder. Vi har alle eksempler på erstatninger som ikke blir betalt når det gjelder skade på folk. Tilsvarende eksempler finnes for bufe og andre hunder.

Forsikringssummen kan graderes av forsikringsselskapene etter type hund.   En ansvarsforsikring fordyrer ikke dagens forsikringsordninger det er vanlig å ha for hunder vesentlig.

Danmark praktiserer ansvarsforsikring for hunder:

http://www.topdanmark.dk/familie/hund.html
"Til dig, der er hundeejer og derfor skal have en lovpligtig hundeansvarsforsikring. Du kan supplere forsikringen med en udvidet ansvarsforsikring, en syge- og tandskadeforsikring samt en livsforsikring.

Sådan er din hund forsikret
Vi tilbyder flere forskellige forsikringer til din hund:

Hundeansvarsforsikring
Udvidet ansvarsforsikring

En udvidet ansvarsforsikring dækker, hvis din hund for eksempel bider dommere og instruktører ved udstillinger, konkurrencer og lignende. Disse skader er ikke dækket af den lovpligtige ansvarsforsikring, og derfor kræver mange hundeklubber, at du har oprettet denne forsikring, før du kan få lov til at deltage i deres arrangementer."

"Du får 20 % rabat på hundeansvarsforsikringerne, hvis du er medlem af Dansk Kennel Klub eller en anden specialklub under Dansk Kennel Klub eller Danmarks Civile Hundeforening.
Samler du alle dine forsikringer i en aftale hos Topdanmark, har du mulighed for at få op til 12 % rabat på din hundeforsikring"

http://www.dyrekassen.dk/dk/hund/
"Dyrekassen Danmarks hundeforsikring hjælper dig, når du har mest brug for det.
Og det er ikke nær så dyrt, som du tror..!
Du kan hos os tegne følgende hundeforsikringer:

Hundeansvarsforsikring
Udvidet hundeansvarsforsikring

Forsikringen har vi udarbejdet i tæt samarbejde med Dansk Kennel Klub. Hvis du er medlem af Dansk Kennel Klub får du 10% rabat på alle vore hundeforsikringer (også ansvar).""

http://www.topdanmark.dk/familie/hund.html
""I Danmark er det lovpligtigt at have en ansvarsforsikring på sin hund, uanset race,alder og størrelse.
Forsikringspræmien er den samme uanset hvilken race hund du har.
Hvis man går til hundetræning og lignende, kan man tegne en udvidet forsikring, som også dækker hvis der skulle ske noget i disse tilfælde.

Udvidet dækning:350 kr.
Alm. dækning 258 kr. pr. år.
Dækning ved personskade: op til 5 mio.
Dækning ved tingskade: op til 2 mio. ""

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert11.11.2003
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis