Husk båndtvangen: 1. april til og med 20. august

Lov om hundehold (hundeloven):

§ 6. Sikring av hund ved båndtvang m.m.

       I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt

 § 10. Løse hunder

       Enhver kan oppta hund som er løs i strid med § 6

 § 28. Straff

       Med bøter eller fengsel inntil seks måneder og bot straffes en hundeholder som forsettlig eller uaktsomt overtrer §6

 
Båndtvang betyr FYSISK BÅND, båndtvangen gjelder også tettbygd strøk !


Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 04.004.2005
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.