Hvorfor rapportering?
Rapportering betyr i praksis at legen skal sende en melding innen en gitt tidsfrist med kopi av journalen til nærmeste politikammer.

Offeret slipper belastningen ved å kreve en hund avlivet. Dette kan særlig være en belastning dersom hundeeieren er personlig bekjente, en kriminell eller opptrer truende.

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 20.08.2002