Hvorfor mulighet for fengselsstraff?
For et offer vil et hundeangrep oppleves som "blind vold" og være like alvorlig som annen blind vold.  Dagens lovverk gir i praksis ikke rom for særlig annet enn symbolske bøter.  Reel straff vil ha en forebyggende virkning og gi en mer rettferdig reaksjon.
Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 20.08.2002