Hvorfor bør ikke torpedoer ha rottweilere?
Et særlig problem er kriminelle som har hund for å beskytte seg selv mot andre kriminelle eller for å utføre straffbare handlinger. Hvem som helst kan en spasertur i Oslo gater og parker og møte en rekke slike hundeeiere. Mange av pengeinnkreverne eller torpedoene med rulleblad som Fanden selv i for eksempel Oslos underverden har schæfere eller rottweilere eller blandingsraser av pitbuller.

For å stanse trusselen slike hunder utgjør og for å lette politiets arbeid bør den nye hundeloven få en bestemmelse om at personer som er dømt til ubetinget fengsel for volds-, vinnings- eller narkotikaforbrytelser, ikke skal ha anledning til å ha hunder som er egnet til å fremme frykt som schæfere og rottweilere. Det vil gi oss et vern mot kriminelle som bruker farlige hunder i sin virksomhet.

Hundene det er snakk om her er blant de farligste som finnes i samfunnet.  Slike hunder bør avlives.  Forsøk på omplassering av slike hunder vil føre til stor risiko for alvorlig skade på mennesker.

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 20.08.2002