Hvorfor bør offeret få erstatning?
Forslaget vil ha en forebyggende virkning.  Hundeangrep kan gi alvorlige skader, både fysisk og psykisk, som vil kunne medføre store kostnader.  Erstatning for en ødelagt bukse eller togbillett til begravelsen etter et barn som er drept dekker sjelden de relle økonomiske tap.  Vi kan understreke at de økonomiske tap er underordnede i alvorlige tilfeller.  Likevel er økonomisk belastning det siste pårørende eller ofre behøver etter alvorlige skader.
Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 20.08.2002