Hjelpe deg som er bitt og skadet av hund

Vi tilbyr hjelp og støtte for den som er bitt og skadet av hund. Vi sitter på mer erfaringer enn de fleste på dette området og vil hjelpe deg med å møte sykehus, leger og helsepersonell, hjelp til å møte psykiske ettervirkninger på traumer på barn og hjelp i forhold til politi og rettsvesen.    

Du kan sende en e-post til:

Tormod Tørstad ttoersta@online.no

Eller ringe Tormod Tørstad på tlf 901 57 923

Roger Åsheim tlf.: 976 18 935

Kjell Rønningsbakk tlf: 901 97 429

Vi vil gjerne knytte til oss ytterligere juridisk ekspertise slik at dem som blir rammet av hundebitt, også kan få sine interesser ivaretatt på en solid måte i rettsapparatet, dersom det skulle bli nødvendig.

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 19.10.2003
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.