En trygg og godt dressert hund?

American Kennel Club gir en utmerkelse til hunder som har god oppførsel hjemme og i nabolaget.   Programmet kalles "Canine Good Citizen". Flere europeiske land har tatt i bruk programmet.

Målet er ansvarlige hundeeiere og hunder med god grunndressur.

Dette er punktene hunden må beherske:

  1. Akseptere en vennlig fremmed person
  2. Sitte pent for å bli klappet
  3. Hunden skal godta på bli børstet av en venn og undersøkt av en veterinær
  4. Gå pent i bånd
  5. Gå pent gjennom en folkemengde
  6. Sitte på kommando og bli der på kommando
  7. Komme når den blir ropt på
  8. Oppføre seg pent ovenfor en annen hund
  9. Reagere rolig ved forskjellige forstyrrelser
  10. Skal akseptere å bli passet på av en annen vennlig person -"Kan du holde båndet for meg mens jeg er i butikken"

 

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 18.08.2003
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.