Torpedoens favoritt
 
Hvor mange amstaff er i virkeligheten forbudte pitbull-hunder?

Da pitbull ble forbudt i Norge i 1991, var det 17 slike hunder i Norge. Nå er det 1000 forbudte pitbull-hunder i Norge, hevder raserepresentant for amstaff, Kjersti Roland, i Norsk Kennel Klub ifølge VG 14. april. Hunderasen amerikansk staffordshire terrier (amstaff) blir forbudt i Norge fra 1. Januar 2003, dersom Stortinget slutter seg til Justisdepartementets og regjeringens forslag til ny hundelov.

Rolands kilder for den sensasjonelle opplysningen om at det er 1000 forbudte pitbullhunder i Norge, skriver ikke VG noe om. Dette er 1000 hunder som bare Roland og det lukkede miljøet av amstaffoppdrettere kjenner til.

Genetisk samme hunden

I dag er det ikke lenger mulig å skille en amstaff fra en pitbull i Norge etter at oppdrettere bevisst har blandet disse to i utgangspunktet identiske hunderasene. Ikke en gang en DNA-analyse kan i dag skille en amstaff fra en pitbull.

Dessuten vet vi at amstaffoppdrett blir benyttet til å skjule oppdrett av pitbuller ved at pitbuller blir registrert som amstaff. Eller at pitbull og amstaff blir blandet – og registrert som amstaff.

I følge adferdsforsker Morten Bakken ved Norges Landbrukshøgskole kan ikke amstaffmiljøene, raseklubbene og Norsk Kennel Klubb dokumentere at de aktivt har avlet bort pitbullens egenskaper fra amstaff i Norge. Amstaff bør derfor forbys, mener Bakken.

Status i dag er:

* Pitbull-egenskaper er avlet inn i amstaff
* Pitbull kan lett registreres som amstaff
* Pitbull er blandet med amstaff
* Eksplosiv økning av amstaff/pitbull etter at uerfarne/unge oppdrettere produserer et stort antall valper som kan selges til høye priser til personer som bruker hundene negativt.
* Økning i antall angrep fra amstaff/pitbull på andre hunder.
* Stor forkjærlighet i amstaffmiljøer for hold av pitbull
Hvordan kan en komme ut av dette uføret? Det er ikke mulig. Det kan kun løses med forbud mot amstaff. Forbudet mot pitbull blir meningsløst så lenge så lenge forbudet kan omgås ved å registrere hunderasen som den identiske, lovlige hunderasen amstaff.

Etter at vi har støttet et forbud mot amstaff i Norge, har vi fått erfare hvilke miljøer vi har med å gjøre. I dag er amstaff hunderasen som benyttes av torpedoer og pengeinnkrevere i underverdenen. Skjeldsordene og truslene i e-post og telefoner begynte å hagle inn fra ettersommeren i fjor. Beskjeder i e-poster som "Dette skal dere få betale dyrt for" er ikke til å misforstå.

Torpedoenes favoritthund

I dag er oppdrett av amstaff det mest lønnsomme opprettet man kan drive med i Norge. I praksis kan en amstaffvalp selges for mellom 15.000 og 20.000 kroner. Mange av oppdretterne legger for øvrig heller ikke skjul på at det er pitbuller det dreier seg om, når hvalpene skal selges, ifølge avisreportasjer og kilder som kjenner miljøene godt.

Kamphunden

Pitbull kjennetegnes av en sterk kamplyst, utholdenhet, spenst, med et kraftig bitt som instinktivt ikke slipper før byttet er dødt. Det er derfor en vanlig hos amstaff- og pitbullholdere å alltid ha med seg spesialredskap for å bryte opp hundens kjever når den har bitt seg fast.

Amstaff (og pitbull) har en vesentlig kortere sosialiseringsperiode (i valpetiden) enn andre sammenlignbare hunder som rottweiler og schæferhund. Dette vil i praksis si at dersom en valp av amstaff ikke får nok kontakt med mennesker og andre hunder i denne korte sosialiseringsperioden, vil den utvikle farlig atferd. Dette utnyttes spesifikt når amstaff skal brukes som kamphunder.

Amstaff har er atferd som preges av uvanlig stort mot og gå -påvilje, stor styrke, muskuløs, svært kraftig hals, kjeveparti og bitt.
– Den typiske amstaff vil i de fleste situasjoner oppfattes som en rolig stabil og stø hund. Men den samme hunden kan i neste tusendels sekund forvandles til en rasende fryktløs terrier. Denne egenskapen av rolig og stødig, men i neste øyeblikk er helt ukontrollerbar er hovedårsaken til mange lands forbud mot amstaff og pitbull. Og denne atferden gir eierene, politiet og atferdspesialister en umulig oppgave til å forebygge hvilke av disse hundene som er "tikkende bomber".

I USA har de en nøyaktig statistikk som viser at pitbull og amstaff står for desidert flest alvorlige angrep og drap på mennesker. Når pitbull angriper i USA, anses dette som skjerpende fordi pitbullen anses som farlig våpen.

Ved å kjempe for at amstaff fortsatt skal være lovlig bidrar i praksis kennelklubben til at kriminelle, torpedoer og dyreplagere som arrangerer hundekamper får fri tilgang til pitbull med forfalskede amstaff-papirer.

Den jevne hundeeier har fått merke resultatene av amstaff- og pitbullhold ved at hundene deres blir bitt i hjel i parker eller stjålet for å bites i hjel i trening for kamphunder.

Liten hundekunnskap?

Kennelklubben påstår at vi har liten hundekunnskap. Roger Åsheim er autorisert spordommer i alle raser (av Norsk Kennel Klubb) og oppdretter siden 1992, og er i tillegg brukt som hundeinstruktør. I tillegg har han og vi andre dyrkjøpte kunnskaper med hund.

Det er drapsmenn som har mest greie på drap i Norge og voldsteksforbrytere som vet mest om voldtekt – ved siden av ofrene. Det er også tjuver og ransmenn som har mest greie på ran og tjuveri, men det er likevel ikke disse gruppene som har skrevet straffelovens bestemmelser som gjør både tjuveri, ran, voldtekt og drap ulovlig i Norge. Like meningsløst er det å hevde at bare Kjersti Roland og Norsk Kennel Klub i Norge har greie på hund og som derfor skal gi oss en hundelov etter sitt hjerte.

Vi undrer oss derfor over at Kennelklubben nå bruker energi på å angripe oss i stedet for å fremme gode tiltak for et positivt hundehold. Spesielt påfallende blir det når de bruker energien til å forsvare det mest farlige hundeholdet vi har.

Vi trenger ikke flere barnelik som dokumentasjon på at vi mangler beskyttelse mot vanvittig hundehold. Derimot trenger vi tiltak for å beskytte oss mot farlig hundehold. Mange av disse tiltakene finnes i utkastet til ny hundelov, som har vår fulle støtte.

Roger Åsheim, Kjell Rønnningsbakk og Tormod Tørstad

 

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 23.04.2003
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.