Utdrag fra Lov om dyrevern:
§ 2. Ålment om åtferd med dyr.
Det skal farast vel med dyr og takast omsyn til instinkt og naturleg trong hjå dyret så det ikkje kjem i fåre for å lida i utrengsmål.

§ 3. Inspeksjon.
Politiet, medlem av dyrevernnemnd og distrikts- eller fylkesveterinær kan, til kvar tid, inspisera dyr som kjem inn under lova og dei stader og rom o.l. der slike dyr held til.

Hundehold som nærmer seg dyremishandling

Lov om dyrevern kan anvendes.  Ta kontakt med distriksveterinæren eller dyrevernsnemda.

Ved akutte tilfeller kan politiet kontaktes.

Loven sier ellers at dyr skal ha stor nok plass, passe varmt, nok lys og tilgang på frisk luft, nok og godt nok fôr og vatn, forsvarlig tilsyn og stell osv.

 

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 12.09.2002
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.