Politiet er avhengig av hjelp fra publikum for å gripe inn mot denne typen farlig og ulovlig hunderhold. Etter Hundeloven har politiet klare fullmakter til å gripe inn mot slikt hundehold. Slik inngripen er dessverre nødvendig for å spare oss flere som blir skambitt eller drept av slike hunder, mener de tre.

Forbud mot farlige hunder

Vi er glade for at regjeringen i statsråd har vedtatt forskrift om forbud mot amerikansk staffordshire terrier og ulveblandinger.   Stortingsflertallet (regjeringspartiene og SV)  pålå Justisdepartementet under behandlingen av Hundeloven i våren 2003 å utforme forbud mot hunderaser som amstaff i en egen forskrift.

Det sier Tormod Tørstad, Roger Åsheim og Kjell Rønningsbakk i en kommentar til forskriften om hunder som gikk gjennom statsråd fredag 20. august og  som trådte i kraft straks.

– Siden Hundeloven ble vedtatt, har blant annet en ungdom i Trondheim blitt bitt i skrittet av en amstaff da han passerte hunden. Forbudet vil forhåpentligvis redusere slike hendelser. Men det krever at publikum er våkne og følger med og rapporterer ulovlig hundehold til politiet, enten det er rasehunder eller skjult som blandingshunder.


Politiet er avhengig av hjelp fra publikum for å gripe inn mot denne typen farlig og ulovlig hunderhold. Etter Hundeloven har politiet klare fullmakter til å gripe    inn mot slikt hundehold. Slik inngripen er dessverre nødvendig for å spare oss flere som blir skambitt eller drept av slike hunder, mener de tre.

Med farlige hunder menes hunder eller hundetyper som er spesielt aggressive, kampvillige og utholdende, og som på grunn av disse egenskapene er farlige for mennesker og dyr. Regjeringen ble i eget vedtak bedt om å fastsette forskrifter med forbud mot ulvehybrider, amerikansk staffordshire terrier og blandinger der disse rasene inngår. Pitbull har vært forbudt siden 1991 da Kamphundloven ble vedtatt.

Amerikansk staffordshire terrier som er lovlig avlet eller holdt ved ikraftsettelsen kan beholdes, men de kan ikke brukes i avl, selges eller omplasseres. I tillegg skal denne typen hund bære et identitetsmerke som knytter den til et registreringsbevis. Hunder som holdes eller innføres i strid med forbudet, kan avlives eller pålegges utført av landet ved vedtak av politiet.  Dersom det er tvil om en hund er en farlig hund, kan det kreves at hundeholderen dokumenterer dens rase eller type.

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 24.08.2004
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis