Forslag mot problematisk hundehold

Oppsummering av våre viktigste forslag:
  • Hunder som biter voksne eller barn så alvorlig at offeret må behandles av lege, skal uten unntak avlives.  Begrunnelse
  • Leger bør bli pålagt obligatorisk rapporteringsplikt av alle slike tilfeller av bittskader som de får til behandling, til nærmeste politimyndighet som gis myndighet til å avlive hunden.  Begrunnelse
  • Ved alvorlig skade bør hundeeieren kunne dømmes til ubetinget fengsel. Hundebitt som fører til sykemelding eller at offeret må være hjemme fra skole eller barnehage regnes som alvorlig skade.  Begrunnelse
  • Hundeloven bør få bestemmelser som gjør det mulig å avlive eller omplassere hunder som er misskjøttet eller har vært holdt under forhold som er eller nærmer seg dyremishandling.
  • Personer som er dømt til ubetinget fengsel for volds-, vinnings- eller narkotikaforbrytelser, ikke skal ha anledning til å ha hunder som er egnet til å fremme frykt som schæfere og rottweilere. Begrunnelse
  • Påtåleinstruksen bør endres slik at hundeoverfall med dødelig utgang for offeret sidestilles med bildrap.
  • Erstatning. Ved alvorlig skade må derimot hundeeieren dømmes til å betale offeret en oppreisning som står i et rimelig forhold til den skade og belastning som offeret er påført. Begrunnelse

Justisdepartementet vurderer om legemsbeskadigelse kan brukes som kriterium i den nye loven for å avlive hunder som biter barn og voksne. Hunder som først biter folk, vil i 70 til 80 prosent av tilfellene bite igjen, viser forskning. Dessuten er det viktig å hindre at det blir avlet videre på spesielt aggressive arveanlegg. Vi mener også at alle forslagene vi lha en forebyggende virkning og føre til færre bittskader.

Vår første høringsuttalelse Vår høringsuttalelse med kommentarer til Justisdepartementets oppsummering av alle forslag.
Justisdepartementets oppsummering av alle forslagene (6 sider), som kan bli bukt i et nytt utkast til ny hundelov: [Side 1-2]  [Side 3-4]   [Side 5-6]
Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 01.08.2002
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.