Vi fremmer gode tiltak for å forebygge hundebitt og for å hindre uvettig hundehold!  Det er mye positivt med hundehold, men det er ikke temaet for disse sidene.

For et trygt hundehold
Hundeloven har vært en suksess
Hundeloven som er fem år 28 mai, har vært en ubetinget suksess, mener fedretrioen som deltok i utformingen av loven, spesielt med tiltak mot farlig hundehold. Kamphundproblemet er betydelig redusert, ingen flere barn eller voksne er drept av hund og langt færre er skadet av hundebitt.  Les mer

Hvorfor hundelov?  Kjell Rønningsbakk om forhistorien til Hundeloven.

Lov om hundehold (Hundeloven)
Forskrift om hunder (Lovdata)
Har hunden din god grunndressur?
Ansvarsforsikring
Angrepstrening med amstaff og pitbull (Video 1,6 Mb)
Krysninger mellom ulv og hund, bør de være lovlige?
Straffesaken på Dokka i nyhetene
Polarhunder og sikkerhet
Hundehold i borettslag
 
Fra venstre:
Tormod Tørstad,  Roger Åsheim og Kjell Rønningsbakk.

Om oss
TV2 og tidligere justisminister Odd Einar Dørum førte oss sammen: Vi møttes første gang i Holmgang i TV2 6. februar 2002. Etter programmet inviterte Dørum oss til å komme med forslag til ny hundelov som kunne hindre lignende tragedier i framtida. Etter at vi leverte våre forslag til Dørum, har vi fått en strøm av henvendelser fra presse og enkeltpersoner. For bedre å kunne informere om våre forslag og bakgrunnen for dem har vi åpnet dette nettstedet.  Les mer om oss

Fokus på farlig hundehold har ført til færre bitt?
Det store fokuset på farlige hundehold ser ut til å ha virke. Fram til 2003 kunne vi lese om alvorlige bittskader på barn og voksne flere ganger i uka i en eller annen norsk avis. Det viser at det nyttet å sette søkelyset på problemet. Med de langt bedrede mulighetene til å gripe inn mot farlig hundehold som vi har fått med hundeloven som trådte i kraft fra 1. januar 2004, har vi fått et effektivt redskap for å gripe inn mot farlig hundehold.

HUND i bil – hva bør du tenke på?
En løs hund i bil er ikke trygg, verken for seg selv eller andre. Les mer i denne artikkelen skrevet av Nils G. Skarning

Rundskriv om hundeloven
Justis- og politidepartementet har laget et rundskriv som orienterer om myndighetsfordeling, om saksgangen ved  vedtak og en kort oversikt over de viktigste reglene i loven. Les rundskrivet

Artikler om kamphunder i svensk presse
Vi har samlet noen presseklipp fra svenske aviser.  Sverige har ikke forbud mot pitbull slik Norge har.  Les mer

Nabolandene har fremdeles problemer med kamphunder:

Kamphunde gik amok
To rasende kamphunde gik til angreb og forsøgte at flænse en anden hund, da de sprang ind over lågen til en hundegård, og bed den i struben.
BT 20. maj 2008
 
Liten by terrorisert av løse kamphunder
Innbyggerne i den lille byen Aabenraa i Danmark tørr knapt gå uten for hjemmet. gatene i den lille landsbyen er regjert av en flokk meget agressive kamphunder som løper uten bånd.
StavangerAvisen – Forsiden – 15.01.2008 09:10:34

Vi vil gjerne ha dine kommentarer til våre forslag på denne e-postadressen.   Dersom du ønsker en mail når denne siden kommer med nytt stoff, kan du sende oss en e-post.

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.