"Hentegebyret for løshunder varierer gjerne fra 500 til 800 kroner, noe som gir eieren en påminnelse om at hunden ikke bør gå løs !

Innbringelse av løshunder

Kontakt den lokale politistasjonen for å få nærmere informasjon om hva slags ordning det er i området du bor i.  Politiet har individuelle avtaler som varierer fra by til by med Falken, Viking eller Omplasseringen for dyr.  Hentegebyret for løshunder varierer gjerne fra 500 til 800 kroner, noe som gir eieren en påminnelse om at hunden ikke bør gå løs !  Forholdet kan i tillegg politianmeldes.
Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 09.09.2002
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.