"Ulven" i Østfold… Kan det være ulvehybrider eller kanskje ulvehunder?  Kan ny DNA-teknologi  vise at Østfold-ulven fremdeles ikke er helt "vill" ?
Av Ben Werner
 

Når man ser de siste måneders mange uforklarlige episoder og med svært utypisk ulveatferd, må det være betimelig og stille spørsmålet… spørsmålet om denne ulven og disse "ulvedyrene" faktisk er helt ville eller er ren ulv?

I følge de fleste ulveforskere er det svært utypisk for vill ulv å drepe sauer nær skole vei eller på innmark, opptre nær hus og befolkning og sågar løper sammen med personer på joggetur!

Hva har norske myndigheter gjort for å undersøke dette? Og er det vilje hos de norske viltmyndighetene til å bruke ny DNA og moderne genteknologi for å finne sannheten?

I Østfold området, ble det i 1999/2000, konstatert og avlivet flere hybridvalper etter en vill ulvetispe og (noe myndighetene basert på den tids DNA teknologi) kalte en "ukjent schæferhund" hann.

Av disse hybridvalpene er det fremdeles minst ett individ som man offisielt ikke vet hvor er……

Undertegnede har i lengre tid arbeidet med å kartlegge/dokumentere og informere norske myndigheter om problemstillingen rundt blanding av ulv og hund (ulvehybrider) holdt/eid av privatpersoner. Dette er dog forbudte krysninger i Norge, men finnes i et ikke ubetydelig antall både i Norge og på svensk side av norskegrensen.

I denne sammenheng kom jeg over de såkalte "hunderasene" Saarloos ulvehund (som er en nylig konstruert hunderase basert på div krysninger ulv og schæferhund) og Tsjekkoslovakisk ulvehund( som er en nylig konstruert rase av den tsjekkoslovakiske armeen der de krysset karpatisk(?) ulv og schæferhund). Disse " hunderasene" er i Norge av Norsk Kennelklubb definert som hunderaser, men i Sverige av Svenske Kennelklubb ikke er godkjent hunderase og er definert som ulvehybrid.

Norske myndigheter har kommet med tvetydige tilbakemeldinger på om disse "hunderasene" pt. faktisk er lovlige i Norge! Direktoratet for Naturforvaltning (DN) opplyser at de aldri har gitt tillatelse til import av ulvehybrider og opplyser at det muligens har skjedd en "tabbe", dersom de to nevnte "ulvehunderaser" er importert uten at DN har sett dette i relasjon til ulvehybridproblematikken og viltlovens §47 mfl. Justisdepartementet ser på ulvehybrid og de nevnte "ulvehundraser" bla i forhold til den nye hundeloven, og signaliserer et forbud mot disse.

Undertegnede ønsker at disse "hunderasene" skal være forbudt i Norge, både pga at de kan utgjøre en "miljøfare" dersom de av en eller annen grunn kommer ut i norsk natur og formerer seg med vill ulv, som de beviselig har gjord i fangenskap …Samt at jeg mener at "hunderaser" som kan ha en blanding av ulvens ekstreme jaktlyst og schæferhundens potensielle skarphet / aggresjon kan gjøre disse "hunderasene" spesielt farlige for barn som av en eller annen grunn flykter unna disse "hundene", dvs utløser jakt/ bytteadferd hos "hunden" .

Disse " hunderasene" er også av utseende" så lik ulv at selv erfarne zoologer/ulveeksperter kan ha problemer med å se forskjell. Saarloos ulvehund ligner mer på "timberwolf", enn europeisk ulv, og Tsjekkoslovakisk ulvehund utseendemessig nærmest er identisk med norsk ulv. Denne ekstreme likheten både av utseende og atferd, til ulv gjør at mange mennesker føler stor redsel og angst for disse "hunde-rasene "….

Da det til stadighet er "rykter", innslag i media om såkalt "utsatt ulv/ ulveutsettinger" samt et økende antall treff mellom "tamme ulver" og mennesker, og at dette ofte er "ulvedyr" med en atferd som ikke er "typisk" for ordentlig vill ulv har jeg kommet over noe som muligens kan føre til bevis for at en del/deler av den norske ulvestammen i Østfold ikke er "vill"……..og at noen av disse "ryktene " kan skyldes ulvehunder….og ulvehybrider…..

I forbindelse mitt arbeid vedrørende Saarloos ulvehund dukket det opp flere og flere biter i et puslespill, som gjør at jeg mener det er riktig av norske myndigheter å undersøke nærmere:

  • Når man ser eksempler på at ensomme streifdyr av vill ulv ( mest sannsynlig i områder der det ikke er annen vill ulv) kan gjøre forsøk på å ta kontakt med bla ulver i innhegning, eller andre "hundedyr", og at dette faktisk førte til at det ble født hybridvalper i Østfold i 98/99….mener jeg det er berettiget å undre seg over at, flere forsøk fra mange land viser at det kan være problemer å få levedyktige avkom av ulv og hund. Når det bla gjelder de såkalte ulvehundene, har disse allerede beviselig vist evne til å formere seg med ulv og således er det større sannsynlighet for at dette har skjedd med ulvehunder, enn med en tradisjonell hund som f. eks en schæferhund.
  • Både av utseende og atferd var disse ulvehybridene i "mosse- flokken", i mine øyne langt nærmere "hunderasen Saarloos ulvehund" blandet med ulv, enn det andre kjente eksempler på blanding av ulv og f. eks schæferhund er.
  • Når man ser nøye på de bilder som er tatt av ulven i Østfold den senere tid og sammenligner dette med bilder an de avlivede ulvehybridvalpene….og ikke minst sammenligner bildene med trekk som er typiske for Saarloos ulvehund, er det mer enn påfallende hvilke detaljlikheter man kan se og som ikke er typisk for annen vill ulv i Norge…..
  • Da Saarloos ulvehund er en blanding av schæferhund og div varianter av ulv, vill det med moderne DNA teknologi trolig være fullt mulig å bekrefte eller avkrefte om de avlivede hybridene i mosse- flokken hadde signifikante spor av gen materiale fra ulvetyper som ikke finnes naturlig i den norske ulvestammen.
  • På dagsrevyen den 18092002 kom det frem at det dypt inne i Østfolds skoger (sentralt i det som oppfattes som revirområdet til mosse-flokken) holder det til eier av Saarloos ulvehund, og som har flere ulvehunder av denne type. Den første av disse ulvehundene kom til Norge i 1991. På internett annonseres det også salg av Saarloos ulvehund valper i Østfold. NKK opplyser at det er flere registrerte ulvehunder i Norge. Kan man tillate å holde "ulvehunder" i et område som myndighetene sier det skal være ulv i? Og ser de faren for at man kan få en potensiell spredning av "ulvehund" gener i norsk vill ulv? Eller har sentrale personer i norsk viltforvaltning kjent til dette lenge?

Jeg er ikke imot vill ulv, med vill ulvs atferd i villmark!! Det som bekymrer meg er "ulv" bla i Østfold, som opptrer som "tamme villhunder", nær folk og som dreper beitedyr på innmark.

Etter alle nærkontaktene den siste tiden mellom "ulvedyr" og mennesker samt at flere "ulvedyr" har gått til angrep på bufe helt opp til der folk bor gjør det er riktig å undersøke om disse "ulvedyrene" faktisk er "helt ville" og er ulver slik norsk politikk sier vi skal ha ville ulver i Norge.

Ingen er tjent med "tamme" ulver eller ulver med "hundegener"! Her bør både ulvemotstandere, ulveforkjempere og ikke minst DN kjempe sammen for å finne svaret!

Det er fremdeles minst en hybridvalp fra Østfoldflokken i 1999/2000 som ingen sikkert kan gi opplysninger om hvor er blitt av…og er det da utenkelig at denne da kan ha gitt opphav til flere avkom??….

Kanskje Østfold ulven da ikke er helt "vill"??…..

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 25.09.2002
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.