En kombinasjon av vanskjøtsel, dårlig sikring av hundene, jaktinstinkt og sult kan være faktorer som bidro til at hundene drepte og forsøkte å spise opp Johannes

Drapet på Johannes Åsheim, Vest-Torpa 31. januar 2002:

På vei hjem fra skolebussen blir gutten overfalt av fire hunder av blandingsrase av schæfere og husky/schæferblandinger fra naboen som river i hjel gutten. Hundene sloss om gutten som et nedlagt byttedyr. Når folk kommer til står hundene og spiser av gutten. Folk som kom til klarte jage bort 4 av hundene, mens den femte var aggressiv og prøvde å forsvare byttet sitt. Ved obduksjonen ble det funnet rester av kroppen til Johannes i tre hunder.

Guttens far, Roger Åsheim, hadde tidligere anmeldt kvinnen for uforsvarlig hundehold og klaget til dyrevernsmyndighetene uten at noen ting er blitt gjort. Ved avliving av hundene etter drapet ble det konstatert at det til sammen var 25 hunder i naboens hundegård. Disse hundene ble verken trent, mosjonert eller oppdratt til å lystre mennesker. I tillegg vil instinktene i hundene overta når de ferdes hele døgnet i en slik stor hundeflokk. En kombinasjon av vanskjøtsel, dårlig sikring av hundene, jaktinstinkt og sult kan være faktorer som bidro til at hundene drepte og forsøkte å spise opp Johannes.

Hjertelig tusen takk for støtten!   Barna, Bente og Roger takker for støtten.

VGs samleside om drapet på Johannes Åsheim

Samleside fra Oppland arbeiderblad

 

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 28.08.2002
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.