Rettsavgjørelser

Frostating lagmannsrett – Kjennelse. 2002-02-01
Hunder. Avliving. Kamphundloven § 4.
Eier av kamphunder, American Staffordshire Terriere, hadde gjentatte ganger opptrådt skjødesløst, slik at hundene løp fri og overfalt barn og voksne. Lagmannsretten fant etter en konkret vurdering at det var sannsynlig med skadeforvoldelse i fremtiden. Hundene ble ansett farlige hos vedkommende hundeeier, og det var ikke uforholdsmessig å avlive dem.

Høyesteretts kjæremålsutvalg – Kjennelse. 2002-04-15.

Hunder. Avliving. Kamphundloven § 4.
Saken gjaldt krav om avliving av to hunder etter kamphundloven § 4. Kjæremålsutvalget forkastet kjæremålet over lagmannsrettens kjennelse om å avlive hundene.

 

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 11.07.2003
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis