Hunder som biter – og biter
 
Vi har opplevd at hunder har skambitt og drept. Nå er det hunden til ordfører Anne Kathrine Slungaard i Trondheim som har bitt en fireårig gammel gutt i ansiktet. Gutten ville kose med hunden som stod bundet utenfor butikken mens ordføreren handlet. Resultatet av at gutten gikk bort til hunden ble alvorlige bitt i firåringens ansikt.
Hunden er snill og har bare "forsvart seg". Den angrep ikke, forsikrer ordføreren ifølge intervju i Adresseavisen.

Brago er den snilleste, mest barnekjære bikkja du kan tenke deg. Han er strengt dressert og vi har papirer på hans gode gemytt. Vi har selv aldri vært redd når han har lekt sammen med våre unger. Men likevel skjedde altså dette, sier en forundret Slungård.
Derfor nekter ordføreren å avlive den ti-år gamle hunden. Foreldrene anmeldte Slungaard og krevde at hunden ble avlivet, men anmeldelsen er etter kontakt med høyreordføreren trukket tilbake.

Hvert år er det 4000 som må til legebehandling for hundebitt. Til sammenligning er det 400.000 hunder i Norge. Det betyr at det er bare en prosent av hundebestanden som biter. Mellom 70 og 80 prosent av hundene som biter, vil ifølge hundeeksperter bite voksne eller barn igjen. Det mest effektivt forebyggende vi kan gjøre mot framtidige angrep på mennesker er derfor uten unntak å avlive alle hunder som biter. Dermed unngår vi også at det blir avlet videre på aggressive eksemplarer av hunderaser.

Vi tre har etter invitasjon fra justisministeren levert en høringsuttalelse om ny hundelov hvor vi forslår en rekke tiltak mot farlig hundehold. Vi foreslår blant annet:

  • Hunder som biter voksne eller barn så kraftig at offeret må behandles av lege, skal uten unntak avlives.
  • Leger bør bli pålagt obligatorisk rapporteringsplikt av alle slike tilfeller av bittskader som de får til behandling, til nærmeste politimyndighet som gis myndighet til uten unntak å avlive hunden.
  • Ved alvorlig skade må hundeeieren dømmes til å betale offeret en oppreisning som står i et rimelig forhold til den skade og belastning som offeret er påført.
  • Eiere av hunder som biter eller opptrer særlig truende og på en slik måte at det er egnet til å gjøre personer redde, må kunne bøtelegges.  Hunder som skaper uttrygghet, ved å gå løse eller ved hundeeieres hundehold ellers, skal kunne avlives av politiet.

Videre foreslår vi en endring av påtaleinstruksen slik at alvorlige skader etter bitt fra hund skal sidestilles med legemsbeskadigelse med særlig farlig redskap. Når hundeangrepet fører til at offeret dør av skadene, bør hundeeieren tiltales for uaktsomt drap, jfr. Bilførere som ved uforsvarlig kjøring eller kjøring i påvirket tilstand blir tiltalt for uaktsomt drap dersom offeret for påkjørsel omkommer.

Dersom forbudet mot å etterlate hunder på offentlig sted var innført, ville ikke tragedien med ordførerens hund ha skjedd. For å forhindre nye tragedier med sin hund bør ordføreren vise såpass skjønn at hun snarest avliver hunden.
 
Tormod Tørstad
Kjell Rønningsbakk
Roger Åsheim

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 28.08.2002
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.