Allerede i ingressen går alt galt. – Hunder skal ikke kunne stå bundet der folk kan kommer bort i dem, skriver Aftenposten. Det har ingen foreslått.

Misvisende om ny hundelov

Aftenposten Aften har fredag 12. Juli en flott anlagt reportasje om forslagene til bestemmelser i den nye hundeloven som Justisdepartementet arbeider med. Artikkelen inneholder imidlertid så mange feil og unøyaktigheter at det er påkrevd med en oppklaring.

Allerede i ingressen går alt galt. – Hunder skal ikke kunne stå bundet der folk kan kommer bort i dem, skriver Aftenposten. Det har ingen foreslått. Derimot har Norsk Kennelklubb foreslått at en hund ikke kan etterlates bundet på offentlig sted som utenfor postkontor eller butikk uten tilsyn.

– Alle som føler seg truet av en hund skal kunne skade eller drepe den, skriver Aftenposten. Et så hårreisende forslag er aldri fremmet. Derimot har vi (som er Tormod Tørstad, far til 6-åringen som ble drept av en grønlandshund i Alvdal i 1994, Roger Åsheim som er far til 7-år gamle Johannes Åsheim som ble bitt i hjel av naboens hunder på vei hjem fra skolebussen 31. januar 2002 og meg som er far til en den gang fireåring som 9. mai 1999 ble skambitt av schæfere på en offentlig gangvei i en park Oslo sentrum) forslått at eiere av hunder som biter eller opptrer særlig truende og på en slik måte at det er egnet til å gjøre personer redde, må kunne bøtelegges. Hunder som skaper uttrygghet, ved å gå løse eller ved hundeeieres hundehold ellers, skal kunne avlives. Torpedoer og pengeinnkrevere i Oslos underverden bør tvinges til å bytte ut pitbuller med pudler.

– Og politiet skal kunne avlive hunden dersom de finner det for godt, skriver Aftenposten. Det har heller ingen foreslått. Her er det viktig med klare og håndterlige lovregler. Derfor har vi forslått at hunder som biter voksne eller barn så alvorlig at offeret må behandles av lege, skal uten unntak avlives. Justisdepartementet vurderer også om legemsbeskadigelse kan brukes som kriterium i den nye loven for å avlive hunder som biter barn og voksne. Hunder som først biter folk, vil i 70 til 80 prosent av tilfellene bite igjen, viser forskning. Dessuten er det viktig å hindre at det blir avlet videre på spesielt aggresive arveanlegg.

Videre foreslår vi at:

  • Leger bør bli pålagt obligatorisk rapporteringsplikt av alle slike tilfeller av bittskader som de får til behandling, til nærmeste politimyndighet som gis myndighet til å avlive hunden.
  • Ved alvorlig skade bør hundeeieren kunne dømmes til ubetinget fengsel. Hundebitt som fører til sykemelding eller at offeret må være hjemme fra skole eller barnehage regnes som alvorlig skade.
  • Hundeloven bør få bestemmelser som gjør det mulig å avlive eller omplassere hunder som er misskjøttet eller har vært holdt under forhold som er eller nærmer seg dyremishandling.
  • Påtåleinstruksen bør endres slik at hundeoverfall med dødelig utgang for offeret sidestilles med bildrap.

På nettstedet http://www.hundebitt.no har vi samlet relevant materiale om hundebitt, kamphunder og farlige hunder og hundehold. Der kan du lese våre høringsuttalelser med forslag til bestemmelser i den nye hundeloven.

Kjell Rønningsbakk

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 27.07.2002
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.