Lover og forskrifter i Norge som omhandler hunder
(Linker hentet fra Lovdata)
 • Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova)
 • Lov om husleieavtaler (husleieloven) særlig § 5-2
 • Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 19, særlig sjette ledd
 • Lov om borettslag § 34
 • Forskrift om båndtvang for hund på Svalbard
 • Forskrift om næringsmiddelhygiene § 27. Driftshygiene
  Hunder, katter eller andre dyr skal ikke tas inn i lokaler der det finnes næringsmidler. Unntatt fra denne bestemmelse er førerhund som medbringes til lokaler hvor næringsmidler frambys.
 • Forskrift om avliving av hund og katt
 • Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel av hund og katt til Norge.
 • Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel av hundesæd til Norge.
 • Forskrift om forbud mot å stille ut hunder som har fått øre og/eller hale kupert
 • Retningslinjer for hold av hund utendørs (Mattilsynet)

Andre lands lover

Tyskland
Gesetz zur Bekämpfung gefährlicher Hunde tritt am 21. April 2001 in Kraft 

Landeshundeverordnung (LHV)
Med bilder av raser med restriksjoner

Danmark

Bekendtgørelse om forbud mod hold af særligt farlige hunde

Lov om Hunde
Se §3.3 – Restriksjoner på endel raser

Udkast til lov om ændring af hundeloven
Justitsminister Lene Espersen har netop sendt et udkast til lov om ændring af hundeloven i høring. Det overordnede formål er at skærpe indsatsen over for farlige hunde.
23.12.2002


Sverige
60-årig tandløs lag om hundar
Regeringens utredare: Vi måste ge polisen möjlighet att vidta åtgärder
Aftonbladet 2002-09-23

Argentina
Argentina is planning to place restrictions on several breeds.
They are the Bull Terrier, Rottweiler, Dobermann, Staffordshire Bull  Terrier, Mastiff, Akita, Bullmastiff, Neopolitan Mastiff, American Stafford, Fila Brasiliero, Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux, Presa Canario and pit bull.

Officials are saying that these breeds are mainly used as guard dogs and for fighting.

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 22.02.2004
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.