Medisinsk behandling
Småskader- hundebitt, kattebitt (fra Helsenett)
… Bitt av hund eller katt. Hva skal jeg gjøre hvis jeg blir bitt av hund eller katt?
Du skal vaske såret rent. Til det kan du bruke Pyrisept eller Klorhexidin. …


Dyrebitt er som oftest ufarlige, men skal likevel tas alvorlig (Fra Helsenytt)
... infeksjoner. – Er bitt av hund de vanligste og mest alvorlige dyrebitt? –
Det … sykdom. Å bli bitt av en hund med rabies kan være livsfarlig. Men …

Tidsskrift for Den norske lægeforening
… Bitt av pattedyr, oftest av hund, forårsaker 1% av alle legevaktbesøk i USA
(1). 1-2 millioner amerikanere bites av hund eller katt hvert år (2), og …

 

De fysiske skadene lar seg ofte lege, evt med unntak av skjemmende arr.  En dramtisk og skremmende opplevelse kan føre til traumer det kan ta lang tid å lege.

 

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 12.09.2002
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis