Hundebitt.no over i en ny fase.

Skolebesøk
Tidligere politimann Nils Skarning er allerede i gang på vegne av hundebitt.no med skolebesøk med hund i Oslo. Skarning har vært sikkerhetssjef i ti år i DnB/Postbanken. Han har jobbet 25 år i politiet hvorav 8 år på Hundepatruljen og noen år som hundeforeleser på Politihøgskolen. Deretter 15 år på Kripos, men har hele tiden jobbet med hunder senere, bl.a trekkhunder. Tonsenhagen skole i Oslo får besøk av Skarning dagen før hundeloven vedtas 27. mai, og dagen etter.
Roger Åsheim vil gjøre det samme i Oppland og i skoler som ligger i rimelig avstand fra Vest-Torpa. Roger er for øvrig ivrig jeger, spordommer i alle hunderaser og hundeoppdretter siden 1992.

Foredrag
Vi vil tilby oss selv og andre kompetente personer som foredragsholdere på hundespørsmål og på emner som har tilknytning til våre erfaringer. Roger er hundeoppdretter og spordommer for alle raser og kan snakke om de fleste emner innen hund.
Vi kan også formidle en del erfaringer om hvordan man driver myndighetskontakt. Vi vil gjerne vise at det nytter å engasjere seg i en sak. Det er mulig å nå fram og få våre myndigheter i tale. Vi har også en del erfaringer med medier og presse som vi kan dele med andre.

Nettstedet Hundebitt.no
Nettstedet hundebitt.no vil bli omgjort til et nettsted hvor hundeeiere og andre vil finne praktisk informasjon om bl a hundehold og tips om emner som hvordan barn skal unngå farlige hunder, hvordan vi leger hundebitt og hvordan vi tar vare på hunden.


Hjelpe dem som blir bitt
I tillegg vil vi lage en beredskap for å følge opp dem som også i framtida måtte bli bitt og skadet av hund. Vi vil hjelpe dem med hjelp til å møte sykehus, leger og helsepersonell, hjelp til å møte psykiske ettervirkninger på traumer på barn og hjelp i forhold til politi og rettsvesen. Vi vil gjerne knytte til oss juridisk ekspertise slik at dem som blir rammet av hundebitt, også kan få sine interesser ivaretatt på en solid måte i rettsapparatet, dersom det skulle bli nødvendig. Forhåpentligvis vil ikke dette bli noen viktig del av våre aktiviteter i framtida.

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 04.08.2003
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis