– Vi er spesielt fornøyd med at barn og voksne nå har fått en tilsvarende rettsbeskyttelse mot løse og farlige hunder som sau og annet bufe har hatt i nærmere 80 år. Dersom den nye hundeloven hadde vært vedtatt for ti år siden, ville ikke Tormods sønn blitt drept i 1994. Heller ikke Johannes Åsheim ville ha blitt drept da han gikk av skolebussen 31. januar i fjor

Med vedtaket i Odelstinget 28 mai 2003 får vi en god hundelov.

Vi er glade for at hundeloven nå kommer på plass. Det vil styrke det gode og positive hundeholdet at vi kan få et lovverk som gjør det mulig å luke vekk den lille uvettige delen på omkring 1 prosent av det samlede hundeholdet. Det er tross alt bare omkring 1 prosent av de 400.000 hundene i Norge som biter folk hvert år.
Det sier Tormod Tørstad, Roger Åsheim og Kjell Rønningsbakk i en kommentar til at hundeloven nå er vedtatt.

– Vi er spesielt fornøyd med at barn og voksne nå har fått en tilsvarende rettsbeskyttelse mot løse og farlige hunder som sau og annet bufe har hatt i nærmere 80 år. Dersom den nye hundeloven hadde vært vedtatt for ti år siden, ville ikke Tormods sønn blitt drept i 1994. Heller ikke Johannes Åsheim ville ha blitt drept da han gikk av skolebussen 31. januar i fjor. Hundene som drepte begge barna, hadde bitt barn før, sier de tre i en felles uttalelse.

– Men den nye hundeloven ville det vært mulig å gripe inn mot hundeholdet før hundene drepte våre barn, påpeker Tørstad og Åsheim.

* Hundeloven gir en rekke sikringstiltak som vil hindre at barn og voksne blir bitt av hunder, dersom de blir tatt i bruk. Det blir ikke lov til å binde en hund ved en bygning som er åpen for almennheten og forlate den uten tilsyn. Videre kan politiet pålegge hundeeiere å bruke munnkurv, sikring av hundegårder osv, mens kommunen kan stille krav til sikring ved et visst antall hunder på en eiendom. Den økte strafferammen for hundeeiere fra tre til seks måneder for hunder som biter folk, understreker også hundeeierne ansvar.

– Vi vil gi ros til Stortinget for en rask og grundig behandling av Justisdepartementets og regjeringens forslag til ny Hundelov. Etter at Stortinget i 1998 bestemte at bestemmelsene om hund som var spredt rundt omkring i lovverket skulle samles i en lov, kan nå loven vedtas, under to måneder etter at Justisdepartementet la fram forslaget til ny Hundelov 28. mars i år.

– Vi vil berømme Justisminister Odd Einar Dørum og Lovavdelinga i Justisdepartementet og Stortingets justiskomite for invitasjonene til å legge fram forslag og synspunkter. Vi har opplevd en god dialog med våre politiske myndigheter og har møtt lovmakere som med grundighet har satt seg inn i saksområdet.

– For oss er drapstrusler og andre lite hyggelige trusselmeldinger som vi har mottatt det siste året, et skår i gleden. Det er en trussel mot demokratiet, mot vanlige folks deltagelse i politiske beslutninger og henvendelser til myndighetene, at noen forsøker seg trusler for å stanse meninger de ikke deler. Ingen skal risikere å få utrivelige folk med store hunder på døra fordi om de har meninger som disse typene ikke deler.

* Vårt mål med våre aktivitet ar vært å hindre at andre skal oppleve det vi har vært igjennom. Vi representerer ingen organisasjon, vi har ingen økonomiske interesser i dette og har selv dekket våre kostnader.  Vi har vært lekfolk blant profesjonelle organisasjonsfolk, sier Tørstad, Åsheim og Rønningsbakk.

Hundebitt.no inn i en ny fase
– Nå går arbeidet for vettig hundehold inn i en ny fase. Lovverket er nå snart på plass. Nå blir oppgaven å få det fulgt opp. Hundebitt.no vil bli omgjort til en organisasjon hvor vi vil invitere de mange hundre meningsfellene og støttespillerne vi har fått, til å delta. Vi vil oppfordre våre støttespillere over hele landet til å tegne medlemskap for å gi organisasjonen økonomi til å drive et slikt arbeid. Vi er allerede i samtaler med myndighetene om et samarbeid, forteller Rønningsbakk.


Skolebesøk
Tidligere politimann Nils Skarning er allerede i gang på vegne av hundebitt.no med skolebesøk med hund i Oslo. Skarning har vært sikkerhetssjef i ti år i DnB/Postbanken. Han har jobbet 25 år i politiet hvorav 8 år på Hundepatruljen og noen år som hundeforeleser på Politihøgskolen. Deretter 15 år på Kripos, men har hele tiden jobbet med hunder senere, bl.a trekkhunder. Tonsenhagen skole i Oslo får besøk av Skarning dagen før hundeloven vedtas 27. mai, og dagen etter.
Roger Åsheim vil gjøre det samme i Oppland og i skoler som ligger i rimelig avstand fra Vest-Torpa. Roger er for øvrig ivrig jeger, spordommer i alle hunderaser og hundeoppdretter siden 1992.

Foredrag
Vi vil tilby oss selv og andre kompetente personer som foredragsholdere på hundespørsmål og på emner som har tilknytning til våre erfaringer. Roger er hundeoppdretter og dommer for alle raser og kan snakke om de fleste mener innen hund.
Vi kan også formidle en del erfaringer om hvordan man driver myndighetskontakt. Vi vil gjerne vise at det nytter å engasjere seg i en sak. Det er mulig å nå fram og få våre myndigheter i tale. Vi har også en del erfaringer med medier og presse som vi kan dele med andre.

Nettstedet Hundebitt.no
Nettstedet hundebitt.no vil bli omgjort til et nettsted hvor hundeeiere og andre vil finne praktisk informasjon om bl a hundehold og tips om emner som hvordan barn skal unngå farlige hunder, hvordan vi leger hundebitt og hvordan vi tar vare på hunden.


Hjelpe dem som blir bitt
I tillegg vil vi lage en beredskap for å følge opp dem som også i framtida måtte bli bitt og skadet av hund. Vi vil hjelpe dem med hjelp til å møte sykehus, leger og helsepersonell, hjelp til å møte psykiske ettervirkninger på traumer på barn og hjelp i forhold til politi og rettsvesen. Vi vil gjerne knytte til oss juridisk ekspertise slik at dem som blir rammet av hundebitt, også kan få sine interesser ivaretatt på en solid måte i rettsapparatet, dersom det skulle bli nødvendig. Forhåpentligvis vil ikke dette bli noen viktig del av våre aktiviteter i framtida.

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 28.05.2003
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis