"Retningslinjer for hold av trekkhunder" fra Norges Hundekjørerforbund
"Hele hundegården må omsluttes av et minimum 180 cm gjerde slik at hundene kan løpe løse inne i hundegården under ditt oppsyn. Dette er utmerket sosialisering hvis du ikke har hunder som slåss. Et gjerde holder også inne hunder som kommer seg løs og stenger ute omstreifende hunder og barn, katter, rev, klovdyr osv.. "

"Mange utstyrer gårder med nedgravd wire eller armeringsnetting og med et tett tak av gjerdenetting eller tilsvarende. Å grave selve veggseksjonene ned 60 cm forhindrer også graving, så sant ikke underlaget er løst."

"Ikke alle sledehunder passer godt som kjæledyr; en del av dem har sterkt jaktinstinkt og er ofte mer uavhengige enn det enkelte kjæledyreiere forventer."
Polarhunder og sikkerhet
Norsk Siberian Husky-klubb:
"Du får en hund du ikke kan slippe løs."

Svalbard har en egen båndtvangs- paragraf for polarhunder:

§ 2.
(båndtvang)
Hunder av rase samojed, grønlandshund, sibirian husky, alaska malamute, samt krysninger der størrelse og lynne tilsier at « polarhunden » er dominant, skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet hele året.


Personene som står for det problematiske hundeholdet er ofte ikke er med i det organiserte hundeholdet.  Retningslinjer for hva som er ansvarlig hundehold er likevel viktig for forebygging av hundeangrep.

Retningslinjene fra Hundekjørerforbundet setter en standard også for de som står utenfor det organiserte hundeholdet !

Polarhunder har et større jaktinstinkt og er fysisk kraftigere enn mange andre hunderaser.  Folk er ofte redde for polarhunder og løse polarhunder skaper frykt.  Retningslinjene fra Hundekjørerforbundet tar forebygging av hundeangrep og redsel for polarhunder på alvor.

Siden hundefolk er opptatt av "hvilken rase som hadde skylden":
På Nord-Torpa viste obduksjonen av hundene at det var blandinger av sibirian husky/schæfer og schæferblandinger som hadde rester av Johannes i seg.  I grønlandshunden som gikk løs er det ikke funnes spor etter Johannes.  Vitner har heller ikke sett at grønlandshunden deltok i angrepet.

I Alvdal var det både grønlandshund og sibirian husky på stedet.  Etterforskningen viste at det var bittene fra en grønlandshund som drepte Tord.

Hundeangrepene ville vært enklere å forebygge med retningslinjene fra Hundekjørerforbundet for hold av trekkhunder og en klarere hundelov.

St.meld. nr. 12(2002-2003) Dyrehold og dyrevelferd, pkt. 6.2.19.4 omhandler opstalling av trekkhunder:
"Trekkhundene bindes vanligvis utenfor hvert sitt hundehus i en kort lenke, til tross for at dyrevernloven setter krav om minst 10m lenke. Etter en domsavsigelse i herredsretten (se 7.3), der en hundeeier fikk en symbolsk bot for å la trekkhunder stå bundet i kort lenke, har det vært vanskelig å håndheve bestemmelsen. Lovens bokstav har dessuten vært tolket på ulike måter. Noen hundeeiere tolker kravet slik at hunden skal kunne bevege seg 10 meter. Båndet, som radius i sirkelen, kan da være 1,8 m."…"Oppstallingsforholdene for trekkhunder er en vanlig årsak til at publikum kontakter dyrevernnemndene. Det kan gjelde utilstrekkelig mosjon, korte bånd, magre hunder, utilstrekkelig vanntilførsel, korthårete hunder ute i vinterkulde, dårlige hundehus, sølete mark og generelt dårlig reinhold."

Episoder der polarhunder eller krysninger av polarhunder har angrepet dyr eller mennesker:
(Presseklippene viser at retningslinjene fra Hundekjørerforbundet ville hatt en god forebyggende virkning i mange av tilfellene)

Psykisk plaget etter hundebitt
ØYSLETTA: For to år siden ble lille Ida (snart 7) bitt 21 ganger i hodet, ansikt og hals av en 80 kilo tung polarhund. Med en god porsjon flaks overlevde hun, men ungjenta har slitt med psykiske plager siden angrepet.
Namdalsavisa – 02.02.2002 07:46

Dødsdom i retten for to løshunder
De to hundene som løp løse i Medkila og drepte to sauer 14. august i år, blir nå avlivet. Det er Trondenes namsrett som har bestemt dette.
Harstad Tidende – 06.11.2002 09:23

Angrepet av åtte hunder
Unni Indahl fra Bærum opplevde et mareritt da hun og hunden hennes, Doffen, skal ha blitt angrepet av et spann på åtte alaskan husky blandingshunder. I 10 minutter kjempet hun for Doffens liv, uten tanke på at hun selv også kunne være i l ivsfare.
Ringerikes Blad – 24.04.2002 09:53

Tvillinger lemlestet og drept av hund
Budapest: To tvillingbabyer ble i morges bitt og lemlestet av en hund i deres hjem i den ungarske hovedstaden Budapest. Begge tvillingene, en gutt og en jente, døde etter hundeangrepet. Det var familiens husky som gikk til
Bergensavisen – 17.01.2001 13:35

Løshund drepte 10 sauer
Søndag tok to hunder livet av to sauer. En av hundene ble skutt, mens den andre stakk av. Tirsdag kveld måtte saueeieren bare konstatere at ytterligere ti sauer var tapt. Senere ble også hunden funnet og avlivet.
Ringerikes Blad – 04.09.2002 14:50

Hund drepte sau
LYNGVÆR: En blandingshund av rasene Sibirian Husky og Grønlandshund tok lørdag morgen livet av en sau i Rørvikskaret.
Lofotposten – 20.10.2002 18:5

Fant ettersøkte hunder
Politiet i Bodø har fått hånd om hundene til den 24 år gamle bodømannen som er anmeldt for å ha overtrådt bestemmelsene om hundehold. Namsretten har bestemt at den ene hunden skal avlives. Politivakta fikk litt før klokka 19 onsdag
Avisa Nordland – 12.09.2002 13:00

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 28.11.2002
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden http://www.hundebitt.no/ gjengis.