Opplæring av barn i hunders "språk" er et flott forebyggende tiltak !   Lær også barna om hundeeieres ansvar, usikret hundeparkering og båndtvangsregler.

Opplæring av barn fører til at flere av morgendagens hundeeiere blir sitt ansvar bevisst !

Presseklipp om forebygging av bittskader

Selv om hundeholdet er til glede og nytte for mange mennesker, er det også opphav til konflikter.

Frykt for hunder er utbredt, og hundemøkk og bjeffing oppleves av mange som meget sjenerende.

Det siste 10-15 årene har dessuten hundehold hos ressurssvake sosialkasus, rusmiddelbrukere og i kriminelle miljøer medført et økende problem både i forhold til dyret selv og overfor omgivelsene.

St.meld. nr. 12(2002-2003) Dyrehold og dyrevelferd. pkt 6.2.19.2
"Båtsmann" biter mest
Den godslig utseende sanktbernhardshunden er ikke så godslig, ifølge en dansk undersøkelse.
Tønsbergs Blad – 09.08.2007 07:02:44

Bikkjeslagsmål om båndtvang
Fra nyttår må alle Berlins hunder gå i bånd, og eierne må ansvarsforsikre dem. Ti raser må gå med munnkurv.
Aftenposten – 12.09.2004 00:05


Dræberhunde

Drengebander og børnefamilier anskaffer dem i stor stil. Men kamphunde bør forbydes i Danmark, siger en hunde-ekspert.
www.bt.dk 4. september 2004 kl. 22:30


Stadig flere aggressive hunder
Aggressive hunder er et voksende problem. Ukritiske oppdrettere har mye av skylda, mener hundeskoleeier Sverre Tøfte i Lørenskog.
Romerikes Blad – 13.04.2004 08:33


Ikke stirr på ukjente hunder
Hvert år blir rundt 4000 nord menn bitt av hund slik at de må ha legehjelp Ikke stirr på ukjente hunder Hvordan beskytte en liten hund fra en større som angriper? – Spark bikkja så hardt du kan i maven, hvis det er livet om å gjøre, råder politioverbetjent Kai Iversen i Hundepatruljen.
Aftenposten – 23.10.2003 00:40


Tar tak i sinte bikkjer på Tynset
HUNDEHOLD: Hundehold er blitt en samfunnsdebatt og Øystein Johansen biter ikke tilbake mot kritikken. På tur med familiehunden «Bello» inviterer han til temamøte om hundehold i Tynset torsdag 23. januar.
Østlendingen – 06.01.2003 17:24


Hundespråk på timeplanen
På Rustad skole lærer elevene hundespråket i skoletimen. Det viktigste er å ikke gå bort til en hund i bånd. Ryggen til. Easy er trygg sammen med eier Merete Næsse. Derfor kan hun sette seg med ryggen til klasse 2 C utenfor Rustad skole.
Aftenposten – 15.10.2002 11:56

– Leik aldri med ein framand hund
– Leik aldri med ein framand hund FLORØ: – Foreldre bør drille ungane sine til ikkje å gå bort til framande hundar som står i band. Hunden greier ikkje å tolke kroppsspråket til barn, kjenner seg truga og vil forsvare seg. Dette er det vi ktigaste rådet medlemmene
Firdaposten – 16.08.2002 15:22

Vil oppdra barn om hunder
Moss og Omegn Hundeklubb arrangerer kurs for hundeeiere. Nå vil de spre kunnskapen til de som ikke har hund, og spesielt til barn, for å forhindre hundebitt.
Moss Avis – 06.08.2002 13:55

– Husk at hunder er dyr
Hundeekspert Geir Nordenstam mener uansvarlige hundeeiere må våkne i kjølvannet av flere alvorlige hundeangrep de siste årene.  – Menneskeliggjøringen av hunden
Adresseavisen – 03.07.2002 08:45


– Folk bør ta hundelappen
Stein Denneche vil sette vordende hundeeiere på prøve: – Folk bør bevise at de kan noe før de får lov til å kjøpe seg hund!  Denneche høster ikke bare jubel for sitt forslag om førerkort for hund.
Romerikes Blad – 16.04.2002 14:35


Lærer det gode hundeliv
Det er ikke lett å være liten hundevalp. Hvordan lære seg å leve med de på to og de på fire føtter? Svar: Gå på hu ndeskole. Tor Leif Pedersen 06. apr, 10:00 VALPEKURS: Liten og stor på valpekurset på den nye hundeskolen på Stend.
Bergens Tidende – 06.04.2002 09:40


– Vær aldri trygg på en hund
– Vær aldri trygg på en hund. Og husk at lynnet kan snu veldig raskt. En skarp lyd kan være nok til et slikt skifte .
Sunnmørsposten – 02.02.2002 12:41


Hunder som biter
Det er forstemmende å se hvordan enkelte såkalte eksperter forsøker å forklare hundedrapet med at det var hundens naturlige instinkter som tok overhånd. Det er hundeeierens plikt å ha kontroll.
Adresseavisen – 02.02.2002 11:55


Skal sjekke hundegårder i Tolga og Os
TOLGA/OS: Lensmann Oddbjørg Morseth vil sammen med veterinærer sjekke hundegårder med mange bikkjer i Tolga og Os k ommuner. Den tragiske dødsulykken på Dokka der en sju år gammel gutt ble drept av løse trekkhunder, har resultert i flere henvendelser til Tolga-Os lensmannskontor.
Arbeidets Rett – 06.02.2002 12:40

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 05.02.2003
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.