Utdrag fra Straffelovens §354:
Hvis en hund anfaller person eller ved støi eller på annen måte volder vesentlig ulempe for øvrig, straffes hundeholderen med bøter, medmindre det må antas at der ikke kan legges ham noe til last. Hvis hunden efter å ha anfalt nogen person fremdeles går løs til tross for klage til hundeholderen, eller hvis vesentlig ulempe vedvarer til tross for sådan klage, kan hunden kreves drept

Fjerning av hundehold til plage og fare

Straffelovens §354 kan anvendes.  Ta kontakt med nærmeste politistasjon/lensmannskontor.

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 12.09.2002
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.