Med forbud mot flere raser ville vi få en moderne hundelovgivning som virker forebyggende mot farlig hundehold, og som setter fokus mot raser som er avlet frem med hensyn på aggresivitet og kamp mot andre dyr eller mennesker.

Forbud mot disse hunderasene vil ikke virke ødeleggende på det positive med hundehold da alle de nevnte raser har så mye negativt/farlig med seg at seriøse hundeeiere kan og bør velge andre raser.
Er dette ønskede hunderaser i Norge?
I miljøet rundt pitbull/amstaff ser man nå import av andre "kamphundraser".

Det er bare det farlige hundeholdet vi vil ha slutt på, ikke alle de som har hund på en ok måte, som jakt-, bruks- eller familiehunder.

Uvettig hold av amstaff/pitbull i Oslo er beskrevet i dette anonyme innlegget.

Det er viktig med gode generelle lovregler som gjelder alt hundehold og alle hunderaser som beskrevet her.  Forbud mot enkelte raser vil likevel være et nødvendig virkemiddel i tillegg til de generelle lovreglene.

Denne hunderasen for eksempel:

Mamma ammet elleve valper (Dogo Canario)
Da moren til de nyfødte valpene døde, tro Kine Skiaker (23) til som surrogatmor og ammet valpene selv. Valpene er av rasen dogo canario
VG 10.11.02 kl. 08:19

Dogo Canino er tidligere kjent i Norge etter denne nyheten:
Advokater siktet etter at hund drepte menneske (Dogo Canario)

33 år gamle Diana Whipple ble bitt til døde utenfor sitt hjem i San Franciscos fasjonable Pacific Heights 26. januar i år.  Begge hundene var trent opp som kamphunder i følge nyhetsbyrået AP. Hver av hundene veide 50-60 kg og betegnes i USA som mastiff-kanariøyhund eller presa canariosDrapet førte til en kraftig økning av etterspørselen etter rasen i USA.

Dogo canino er beskrevet i tyske lover, som for eksempel her i bestemmelser for Brandenburg § 8.  De tyske lovene har bestemmelser som går på forbud, spesielle vilkår for anskaffelse av en rase, obligatorisk individuell karaktertest, bruk av munnkurv osv.  Her er en oversikt over lovene i de forskjellige delene av Tyskland.

Det er svært lett å få tak i pitbull i Oslo. Det er også svært lett å få tilbud om riktige papirer på ikke registrert amstaff (ofte pitbull). Det vil igjen si at det er et marked for kamphunder (også blant de som hevder de er seriøse oppdrettere), som går på å kamuflere pitbull som amstaff.

Det luftes "ulvehybrider" rett ved den lille parken opp til Politihuset i Oslo. Begge hundene skal være fra hundeeieren som mistet retten til hold av ulvehybrider i Sverige.  Det er tydeligvis kommet flere til Norge, og de er nå er populære i miljøer som tidligere hadde flest "kamphunder".

Amerikansk Bulldog finnes også i Norge. Miljøer som tidligere har holdt pitbull bruker nå rasen: Godtok 30.000 for katteplageri, To gutter på 20 og 21 år lot en rottweiler og en amerikansk bulldog gå løs på en katt, Nettavisen – 17.06.2002 11:59

Foreløpig er disse rasene, og krysninger hvor disse rasene forekommer, forbudt i Norge:

Pit Bull Terrier
Fila Brasileiro
Toso Inu
Dogo Argentino

Med utgangsunkt utviklingen i norsk hundehold og det eksisterende norske lovverket bør det vurderes om disse hunderasene skal forbys: (Det tyske lovverket har allerede gjort en grundig vurdering for flere av disse rasene)

American Staffordshire Terrier
Staffordshire Bullterrier
Bullterrier
Amerikansk Bulldog
Presa Canario (Dogo Canario)

Saarloos ulvehund
Tsjekkoslovakisk ulvehund


Samt alle blandinger av disse, blandinger hund/ulv og blanding av polare spisshunder og schæfer.

Disse rasene er det restriksjoner på i andre land:

Dogue de Bordeaux
Mastiff
Mastin Espaniol
Mastino Napoletano
Kangal
Kaukasisk ovtcharka


Stans i oppdrett av disse hundene vil være en stor fordel for omgivelsene.

Et eksempel er dette tilfellet med Kaukasisk Ovscharka:
Går ikke forbi uten å ha med gevær
ÅSNES: Hytteeier Per Jan Langerud reagerer kraftig på Aud Stokmans uttalelser lørdag om at hun bor slik til at ingen trenger å ferdes forbi hennes hunder.   Rudi Hübentahl, internasjonal hundedommer i Norsk Kennel Klub, forstår ikke hva vi skal med denne rasen i Norge.
Glåmdalen – 19.02.2002 11:38

Livredde naboens hunder
Vi har alle hatt skremmende opplevelser med naboens hunder sier Elin Myhre, her sammen med hunden Lady , og Gry Heidi Vangen. En hundeeier som driver oppdrett av rasen kaukasisk ovtcharka i Åsnes er anmeldt fordi
Østlendingen – 15.02.2002 06:45


Hele poenget må være å jobbe slik at man har både et lovverk og et politi som har mulighet til å gripe inn før alvorlige episoder skjer.  Et riktig skritt på veien må være forbud mot enkelte raser, samt at  det må bli "stuerent" å anmelde de konkrete farlige hundene og det farlige hundeholdet som desverre finnes.


Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på hva effekten for norsk hundehold vil være med forbud mot en eller flere av rasene nevnt ovenfor.

Andre lands lover

Tyskland
Gesetz zur Bekämpfung gefährlicher Hunde tritt am 21. April 2001 in Kraft 

Landeshundeverordnung (LHV)
Med bilder av de aktuelle rasene.

Danmark

Bekendtgørelse om forbud mod hold af særligt farlige hunde

Lov om Hunde
Se §3.3 – Restriksjoner på endel raser

Udkast til lov om ændring af hundeloven
Justitsminister Lene Espersen har netop sendt et udkast til lov om ændring af hundeloven i høring. Det overordnede formål er at skærpe indsatsen over for farlige hunde.
23.12.2002


Sverige
60-årig tandløs lag om hundar
Regeringens utredare: Vi måste ge polisen möjlighet att vidta åtgärder
Aftonbladet 2002-09-23

Argentina
Argentina is planning to place restrictions on several breeds.
They are the Bull Terrier, Rottweiler, Dobermann, Staffordshire Bull  Terrier, Mastiff, Akita, Bullmastiff, Neopolitan Mastiff, American Stafford, Fila Brasiliero, Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux, Presa Canario and pit bull.

Officials are saying that these breeds are mainly used as guard dogs and for fighting.

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 17.12.2002
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.