– Det var utrolig inspirerende å treffe disse tredje-klassingene ved Tonsenhagen skole, i alt 48 jenter og gutter. Svært inspirerende for meg. Det er første gang jeg har opplevd at jeg må si: "Nei, jenter og gutter…jeg må gå nå". Elevene gjennomgikk farlige hunder, opptreden og hva de skal gjøre dersom det er løse hunder i nærheten, sier Nils.

Skolebesøk med hunder i Oslo-området

Det er med stor glede vi kan tilby den erfarne hundemannen Nils Skarning for besøk i Oslo-skolene. Vi mener at det skal være en menneskerett at barn og voksne skal kunne bevege seg fritt uten å trenge å frykte for farlige hunder. Nå er det dessverre ikke alltid slik. Derfor vil vi gjerne lære barn og unge om hunder.

Hunder som de siste årene har angrepet barn, kan føre til unødvendig engstelse for hunder. Den vil vi gjerne motvirke ved å la skoleelever møte godlynte hunder i trygge omgivelser.

Nå er det en rekke førsteklassinger som har begynt på skolen. For dem er skoleveien utrygg når de kan møte folk med løse hunder på veien eller skumle typer med hund.

Nils lærer barna hva de skal gjøre når de møter farlige hunder eller hunder de ikke føler seg trygge på.

Småskolebarn er ikke alene om å være utrygge på løsehunder. Hele 64 prosent av de voksne i Norge er også redd for løshunder.

Nils Skarning er pensjonert sikkerhetssjef fra DnB/Postbanken. Han har jobbet 25 år i politiet, derav åtte år på Hundepatruljen. Han har også vært fast hundeforeleser på Politihøgskolen i en årrekke. Han har også vært drapsetterforsker i 15 år på Kripos. Han har hele tiden jobbet med hunder seinere, bl. a. trekkhunder.

Han har siden i vår reist rundt på skolebesøk i Oslo-området for Hundebitt.no. Besøkene er gratis.

Ta kontakt med Nils på tlf.: 900 55 941 E-post: nils.skarning@chello.no

Roger Åsheim, Tormod Tørstad og Kjell Rønningsbakk
HundeBitt.no

Vil du vite mer om hundebitt.no? Du kan tegne støttemedlemskap og besøke oss på Internett på www.hundebitt.no. Sammen med en rekke andre hundeengasjerte har vi bidratt til arbeidet med ny hundelov som trer i kraft fra årsskifte. Vårt mål for dette arbeidet er at ingen flere barn skal oppleve det våre barn har vært igjennom. (Dette og neste ark er til oppslag.)

"Hei – jeg kommer fra hundebitt.no som arbeider for et trygt hundehold i Norge."

Nils Skarning har rukket å være på en rekke skolebesøk for hundebitt.no. Hans innføring i hund på Tonsenhagen skole tidligere i år ble svært godt mottatt av elevene og de tre lærerne som fulgt forelesningen. Han skulle kun ha en skoletime, men det ble utvidet til to. Her forteller han hva som skjedde da han møtte tredjeklassene ved Tonshagen skole:

– Det var utrolig inspirerende å treffe disse tredje-klassingene ved Tonsenhagen skole, i alt 48 jenter og gutter. Svært inspirerende for meg. Det er første gang jeg har opplevd at jeg må si: "Nei, jenter og gutter…jeg må gå nå". Elevene gjennomgikk farlige hunder, opptreden og hva de skal gjøre dersom det er løse hunder i nærheten, sier Nils.

Lærer hvordan barn skal omgås en hund

Han forteller klassen om hund, deres oppførsel, hvorledes barn skal omgås hund, hva de ikke må gjøre, foring, biting, lek og ikke lek.

Nils stiller med hunder som er vant til barn, og han deler gjerne av sine erfaringer med hund gjennom femti år. For han er møte med skoleklasser moro:

Kosebehov

– Hundene mine ble benyttet som demonstrasjonshunder, og alle elevene måtte vise hvordan de skulle ta kontakt med hunden og eieren. Elevene hadde et utrolig kosebehov – og til det bruk er mine hunder fantastiske, ler Nils.

– Noe av opplegget har jeg prøvekjørt for en barnehageflokk på 10 – 12 barn i alderen 5-6 år. De satt som tente lys, var aktivt med og storkoste seg mens de hørte på. De stilte faktisk mange spørsmål, og toppen ble da de etterpå fikk leke med fox`n.

Nils Skarning er intervjuet av Kjell Rønningsbakk som er redaktør for nyhetstjenesten KraftNytt.no. Roger Åsheim er gårdbruker, jeger og hundeoppdretter og hundedommer, mens Tormod Tørstad er sivilingeniør i Telenor. Vi har alle hatt flere hunder.

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 19.10.2003
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.