Hund på skolen
Hei! Jeg har med både medfølelse og interesse lest nettsiden deres. Som så mange andre hundeiere har jeg hatt mang en tung stund etter disse tragediene.

Selv har jeg fire barn som er oppvokst med mange hunder. Det er nettop forholdet mellom barn og hund jeg har lagt størst vekt på i hundeholdet mitt. Heldigvis er jo dette forholdet normalt positivt, og særlig dersom både barn og hund påvirkes/oppdras beviss for at det skal bli det.

I forbindelse med tragedien sist vinter, skrev jeg om emnet i polarposten, Norsk polarhundklubbs medlemsblad. Jeg vektla nettopp den forebyggende delen, hvordan lære hunder å omgås barn. Jeg fikk mange positive svar etterpå. Det er viktig at vi som er aktive i hundemiljøene bevisstgjør hundeeiere på forholdet barn og hund, og plasserer ansvaret der det hører hjemme, nemlig hos hundeeieren.

Jeg er også enig i at lovverk og tiltak omkring uforsvarlig hundehold må skjerpes. Jeg håper det skjer fort.

Sertifikat
Kanskje burde det vært en form for sertifikat for å ha lov til å ha hund? Og kanskje er det like viktig at vi som har mange hunder blir "kvalitetssikret" med en eller annen form for oppfølging, et sertifikat for viderekommende? Da kunne man unngått at hundeholdet sklir ut av konroll.

Jeg er lærer i smådyr ved Øya videregående skole. Hund er en viktig art i undervisningen. Jeg er opptatt av å formidle holdninger omkring ansvarlig hundehold til mine elver. jeg kommer til å bruke nettsiden deres i denne bevisstgjøringen av de fremtidige hundeeierne/oppdretterne/kenneldriverne som vi utdanner.

Hilsen Ingvild

 

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 18.09.2002
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.