Bruk munnkurv på hunder
Hei!
Jeg er ingen spesiell hundevenn og er forferdet over at mange hundhold er svært så ansvarsløse, og fører til skade på andre uskyldige mennesker.

Selv har jeg som syklist blitt bitt 2 ganger av hunder i beina, og det har alle ganger gått bra uten varige men, men fysj så ekkelt og vondt det var.

Iniativtakerne av denne side har tydeligvis opplevd det verste og mest forsmedelige at hunder biter ihjel ens unger, og min største sympati og medfølelse gis herved til de rammede.

Bruk munnkurv på hunder
Poenget mitt med å henvende meg er noe som forundrer meg sterkt.  Jeg har forsøkt å følge med i debatten om de menneskeliggjorte beistene, og kan ha oversett argumentet, men mener til min store forundring at debatten om innføring av munnkurv for hunder synes å være totalt fraværende når man leser om hundeovergrep i avisene.


Selv ikke Dørum har jeg hørt nevne ordet munnkurv.  Skuffende.    Meget skuffende.

Hadde munnkurv vært påbudt ville et ras av bitt vært unngått.  Hadde f.eks. den berømte ordførerhunden i Trondheim hatt munnkurv ville ikke hunden kunne ha bitt.   Så enkelt kan det egentlig gjøres.  Innskjerpede påbud om munnkurv og båndtvang, og en straff for å ikke overholde dette, ville løst det meste synes jeg.   Munnkurv ville gjort det mye lettere for eierne også vil jeg tro.  De kunne følt seg trygg om de noen gang ofrer andre mennesker slike beskyttende tanker.

Det opplyses til slutt at jeg ofte reiser rundt i det tidligere Øst-Europa.  Der ser det ut for at hundehold er mer utbredt enn hos oss men det mest interessante er at munnkurver er utstrakt i bruk.  Selv på de minste hunder har jeg sett eierne har munnkurv på.  Her i Norge ser det ut for at hundeiere skjemmes over å ikle "de snille hundene sine" munnkurv.


Jeg føler at jeg har en så liten tyngde og påvirkningskraft i samfunnet at mitt rop om påbudt munnkurv ikke vil bli hørt, og håper at jeg etter denne e-posten at påbud om munnkurv blir innført ekspress.  Lykke til videre i kampen mot beistene.

PS!  Munnkurv må jo være en god ide og den endelige løsningen for med munnkurv kan rett og slett ingen utenforstående bli bitt.

Vær så snill og jobb for dette.

Mvh Steinar Gulbrandsen

Kommentar

Munnkurv på hund er vi for. Vi tenkte imidlertid ikke på denne løsninga da vi utformet våre forslag til ny hundelov.  Før vi sender forslaget over til Justisdepartementets lovavdeling, bør vi imidlertid tenke over hvordan dette skal tilpasses en lov.

Dersom alle større hunder som ble tatt med på bytur og turer i strøm med mye folk gikk med munnkurv, ville vi jo unngå at noen ble bitt.  I en ny hundelov måtte det vel utformes som et påbud om at munnkurv skal brukes på hunder når de tas med på steder med alminnelig ferdsel.  Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger om hvordan dette skal utformes før vi sender over forslaget til Justisdepartementets lovavdeling.

Det kan ikke bli slik at alle farlige hunder uansett forhistorie kan tillates med pålegg om munnkurv – munnkurv må komme i tillegg til andre tiltak, for eksempel for hunderasene nevnt i tabellen her over hunderaser som ofte står bak dødelige hundeangrep:
http://www.cdc.gov/ncipc/duip/dogbreeds.pdf

Pitt-bull type hunder, rottweiler, polarhunder, schæfer og ulvehybrider står bak 85% av de dødelige hundeangrepene

Alle hunder kan bite, og i et barns ansikt kan enhver hund gjøre stor skade.  Større hunderaser som nevnt ovenfor har imidlertid potensiale til å gjøre større skade enn mindre hunder.

Det enkleste å håndheve ville være å innføre samme regler om munnkurv for alle hunderaser, dette ville også ha størst forebyggende virkning.

Munnkurv er forøvrig nevnt i dagens politivedtekter som gjelder for de fleste kommuner, men bestemmelsen er nok i praksis ikke ofte i bruk:
Justisdepartementet – Normalpolitivedtekt med kommentarer § 23, §24, §25

Kjell Rønningsbakk

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 23.09.2002
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.