Lovgivning og Amstaff
Synspunkter lovgivning:

Støtter dere i det gode arbeidet dere gjør for en strengere
hundelovgivning,det er på høy tid at noen reagerer og strammer inn på
kravene til useriøse, skjødesløse hundeeiere.

Likedan støtter jeg dere i arbeidet mot ulovlige hunderaser, men er ikke
fullt så begeistret for lovforslaget om å forby hunderasen Amerikansk
Staffordshire Terrier.

Vi som kjenner denne rasen og tilhører det jeg kaller det seriøse Amstaff
miljøet vet at våre hunder er trygge,sosiale individer som aldri vil være
til fare for omgivelsene.  Men selvsagt ser jeg problemet med at denne rasen
er en Magnet for tvilsomme individer i samfunnet vårt,noe som vanskeliggjør
oppgaven med å framstå som seriøs.

Jeg arbeider med små barn ved siden av å være profesjonell hundetrener,aldri
et øyeblikk vil jeg være i tvil om min Amstaffs pålitelighet i forholdet til
barn eller voksne.Vi har to miniatyrhunder som vi også trygt overlater i
Amstaffens forvaring når vi går på jobb.

Vi deltar på hundeutstilling,konkurrerer i lydighet og bruker Amstaffen som
demonstrasjonshund på  alle våre kurs som arrangeres på Trondheim
Dyrehospital.

Hadde jeg hatt den minste tvil om at denne hunden kunne være farlig for noen
ville jeg ikke hatt det store ansvaret ved å eie en slik hund.

Det er et klart skille på det seriøse Amstaff miljøet og de useriøse
elementene.Derfor vil jeg be dere, om dere har noen som helst mulighet til å
påvirke lovgivningen,om å legge fram et forslag som krever politigodkjenning
av potensielle Amstaff eiere.
I stedet for et forbud som rammer mange seriøse hundeeiere.

Min vurdering av Amstaff som hunderase er at denne langt på nær er en farlig
hunderase,sammenlignet med F.eks Rottweiler,Belgisk fårehund,Kanarikamphund
mfl. anser jeg at en Amstaff er en tryggere og generelt mer sosial utgave av
arten hund.

Jeg forsøker selv  å avdekke og informere politiet om ulovlige pit bull
terriere som er falskt registrert som Amstaff.  Og vil melde slike tilfeller
så snart jeg får dem dokumentert.

Vårt problem er at  de tilfeller som har vært av hendelser med Amstaff i
flere tilfeller har vært ulovlige Pit Bull med falske papirer.

En politigodkjenning av Amstaff eiere ville fjernet problemet, etter min
mening burde flere raser også vært underlagt en politigodkjenning.

Om ønskelig kan jeg uproblematisk tilby de som ønsker det et møte med det
seriøse Amstaff miljøet for å vise hva vi og våre hunder står for.
Det er mange av oss, og alle har vi sosiale og pålitelige hunder.

Fortsett det gode arbeidet!

Vennlig hilsen

Lars Torjussen
Daglig leder Arcticus Hundeskole

Kommentar:
Vi er glade for at hundefolk tar initiativ til å fjerne farlige og ulovlige hunder.   Dere har den største kunnskapen på dette feltet ! Vi er også glade for at dere kommer med forslag til hvordan vanvittig hundehold kan fjernes.

Som du vet har vi skrevet dette i en av høringsuttalelsene våre:
"Rasene Amerikansk Staffordshire Terrier og Pit Bull Terrier ligner hverandre så mye av utseende at kun genprøver kan skille dem.

I bybildet later det til at disse hunderasene er sterkt økende, og folks frykt for disse to hunderasene er den samme, siden de ikke kan se forskjellen på de to hunderasene etter utseende. Dermed er det i praksis nesten umulig å bli kvitt de ulovlige hundene uten et omfattende apparat.

Vi mener derfor menneskers sikkerhet må gå foran, og at begge hunderasene må forbys. I dag er Pit Bull Terrier forbudt etter Kamphundloven. Ettersom Amerikansk Staffordshire Terrier er så godt som identisk hunderase, ser vi ingen grunn til å vanskeliggjøre et forbud ved å ha et forbud ikke gjelder for en så godt som identisk hunderase. I Tyskland har de også tatt med rasene Staffordshire-bullterrier og Bullterrier. Disse rasene bør også forbys her."

Du beskriver klart hvilket problem det er for det seriøse amstaffmiljøet at det er så mye vanvittig hold av amstaff/pittbull.

Dersom en del av våre andre forslag tas til følge og blir vedtatt, vil en kunne få bukt med en god del av kriminelles hold av amstaff/pittbull.  Vi mener at problematisk hold av disse hunderasene har vokst skremmende raskt.  For å få effektiv kontroll med dette problematiske hundeholdet mener vi fortsatt at rasene må forbys.

Tormod Tørstad

 

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 23.09.2002
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.