Bevisstgjøring av hvilket ansvar som hviler på en hundeeier
Mine Herrer !

Jeg har lest Deres internettside www.hundebitt.no og ønsker å gi denne
tilbakemelding.

Først vil jeg tilkjennegi min dypeste medfølelse ift. de ulykkeshendelser
Dere har vært utsatt for.

Deres forslag til endret lovgivning har min fulle støtte. Jeg mener
forslaget er velfundert og fornuftig, et solid handtverk det står respekt
av.

Min bakgrunn for å støtte en innstramming av lovverket rundt hundehold er
basert på;
-at mer enn 10 mennesker pr dag søker lege pga hundebitt.
-hvor mange mennesker som blir bitt uten å søke lege, eller som "bare" føler
seg truet er det gode grunner til å tro at er mye større.
-egne opplevelser, spesielt i skog og mark, hvor en opplever at en stor
andel av hundene blir ført både i strid med bandtvangen og i strid med
vanlig høflighet. Ja etter mange opplevelser som mosjonist og friluftsmann,
er min respekt til den "gjennomsnittlige" hundeeier noe redusert. Her har
NKK og lignende org et arbeid å gjøre.

Loven må endres slik at samfunnet bevistgjøres på hvilket ansvar som hviler
på hundeeier. Langt de fleste hunder har potensiale til å gjøre stor skade
og må derfor ansees som et farlig redskap. Det er et paradoks at det er
forbudt å gå med kniv på offentlig plass, når en ser i hvor liten grad
eksisterende lov ansvarliggjør en som fører hund til fare og sjenanse for
andre mennesker.

Takk for initiativet!

Helsing

Henning Haddal
Haram

Kommentar

Vi er takknemlig for all støtte. Takk Henning! Vi får mye positive
tilbakemeldigner fra folk bekjente og venner nærmest overalt hvor vi ferdes.
Det virker som om vi har sat ord på et problem som veldig mange har opplev
på en eller annen måte.

 

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 23.09.2002
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.