Hunder som dreper må betraktes som drap…
Norsk Kennel Klubb (NKK) gjør etter mitt syn for lite for å forebygge mot hunder som biter.

Av Ben Werner (Hundeinstruktør for Redningshunder og Lavinehunder)

De som er glad i hunder og det positive i hundehold burde stå sammen å rope et unisont ja til en ny og klarere hundelov, som setter klare grenser og begrensninger for et hund/hundehold som er farlig eller potensielt farlig.

De klare fakta og tall er at "flere tusen" personer derav svært mange barn bites og skades eller blir alvorlig skremmt av hunder hvert år i Norge. Dette er hunder av de mest forskjellige raser og blandinger, og ikke sjelden er det familiens egne barn eller voksne "kjæledeggens" biting går ut over….Det er også helt klart at noen raser pga sin størrelse, atferd og lignende utgjør en større "fare", og at bitingen får et mer fatalt omfang.

Jeg mener at det vi ser av forarbeidet til den nye hundeloven, og de rasene som der er foreslått forbudt er et riktig steg på veien for å unngå de mest tragiske hendelsene. Det er også helt klart at de fleste hunder og de fleste raser ikke er noen "farlig hund" hos den rette eier….men det er ikke "tigere eller løver" heller hos den rette eier! Men det er også en utbredt misforståelse at atferdsproblemer hos hund skyldes eierne. En anerkjent "atferdsforsker" som Roger Mugford (1995) viser tall som at bare 4% av atferdsproblemene skyldes hundens eiere. Dette vil igjen si at hundens arveanlegg er en vesentlig faktor for om at hunden er "farlig". Derfor er det svært viktig at man ser på hunderase og individ og at en ikke for enhver pris skal la alle hunder få leve, og enhver rase eller raseblanding få lov å være i Norge!

Hvor er NKK og det offisielle etablerte og positive "hundemiljøet" i denne sak?……Klart at de sier at de ikke aksepterer farlige hunder og hunder som biter, men etter hva jeg kan vurdere burde man gjøre langt mer og gå klarere ut i egne organisasjoner og blant egne medlemmer og få bort potensielt farlig hundehold og hunder som har bitt mennesker. Jeg tror at det er for store penger og for store særinteresser involvert i oppdrett/ salg av hunder , utdannelse/kursing av hundeeiere som gjør at NKK og det offisielle etablerte og positive "hundemiljøet" ikke gjør nok for å sette en stopper for et potensielt farlig hundehold og hunder som biter mennesker.

Når hunder først har bitt, og sågar bitt barn bør hovedregelen være at hunden skal avlives. I mine øyne er det ytterst sjelden at hunder vill bite uten at eieren burde kjenne til og se risikoen for biting i forkant av at hunden biter. Det at hundens eier bortforklarer eller unnskylder sin hunds atferd er vel ikke noen overaskelse. Det er mange årsaker og situasjoner som kan føre til at hunder biter , men for det menneske eller sågar barn som blir bitt er dette ikke relevant. Det er vi som hundeeiere som er ansvarlig hvis våre hunder biter , og det er vi som hundeeiere som må sørge for at vi ikke setter våre hunder i den situasjon at biting kan skje.

Hvis en hund dreper eller skader mennesker alvorlig, må lovverket betrakte dette som et drap eller legemsbeskadigelse med særdeles farlig redskap. Det er klart at man må vurdere hver situasjon spesielt og vurdere hendelsen i ly av uhell, uaktsomhet eller om det er med overlegg. Vi hundeeiere må innse at hunden faktisk er et rovdyr.

Det er ingen plikt å ha hund , men det er mange plikter å ha hund. Vi må ikke menneskeliggjøre våre hunder, og bortforklare hundens atferd, men heller respektere hunden for det den er og unngå situasjoner som gjør at risikoen for å skade mennesker blir minimert.

Jeg som skriver dette er nå over 40 år, har hatt hunder siden jeg var liten( puddel, labrador , to schæferhunder, og rottweiler). Jeg har hatt to godkjente og regodkjente ( han schæferhund og han rottweiler) lavine og sommer Redningshunder i Norske Redningshunder, begge var i tillegg trent og brukt i konkurranser på det mange kaller "bitearbeid eller skarpdressert" . Jeg er i tillegg far til tre mindreårige barn og ser relativt ofte i vårt nærmiljø hunder med en negativ atferd og eiere som ikke er i stand til eller ikke vill se på seg og sitt hundehold som noe problem. Hunder som løper løs i båndtvangstid og hunder som "løper løs og skremmer" barn på lekeplasser, badestrender, og på skolevegen.

Når alt dette negative er sagt om hund og hundehold må vi også huske på alle de tusenvis av hundene som er til glede for sine eiere og sine omgivelser. Hunder som er til selskap for ensomme, brukes til jakt, sportshunder, agility, familiehunder osv osv .. og som aldri vil bite eller skade mennesker. Men det er nettopp de hundene og de eierne som ikke bør frykte en ny hundelov, og som bør juble for at det farlige eller potensielt farlige hundeholdet må bli borte!

 

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 25.09.2002
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.