Lovforslag
AMSTAFF FORBUD?
Konsekvensen av et Amstaff forbud vil bli at en rekke nye hunderaser med mer eller mindre tvilsom mentalitet vil dukke opp i kriminelle miljø.

Etter mitt  syn skal en være lykkelig for at det er nettopp Amstaff med sitt sosiale vesen og mentale stabilitet som er mote nå,  jeg vil tro konsekvensene kunne blitt langt verre med en del andre hunderaser.

Selv om vi Amstaff eiere helst skulle vært denne uønskede negative fokusering foruten. Om Amstaff forbys vil Amerikansk Bulldog, Cane Corso, Kanari Kamphund, Mallorcansk kamphund samt en rekke andre hunderaser dukke opp i disse miljøene.Hvordan mentaliteten er på disse rasene skal jeg ikke uttale meg for mye om, men alle disse er lovlige hunderaser i Norge såvidt meg  bekjent.

Grunnen til at jeg tror disse kommer er hunderasenes spesielle utseende som alt for ofte har en dragningskraft på belastede miljø.  Men ikke dermed sagt at alle eiere av disse tilhører disse miljøene. Det er Alt fra Politi til Torpedo som har Amstaff også. Det er dessverre ikke så enkelt som det kan virke å forby alle disse rasene  heller, da erstattere alltid vil finnes.  Om en rase forbys kommer en ny etter kort tid.  Nå må fokus legges på uansvarlige hundeeiere med politigodkjenning av hundeeiere, evt et forbud mot hundehold for personer som har vist seg uegnet til dette.  Å forby en eller flere hunderaser er etter min mening fånyttes.

Håper dere får gjennomslag for det meste av det dere foreslår i lovforslagene deres,og at dere fortsetter det gode arbeidet.

Vennlig hilsen

Lars Torjussen

 

Kommentar:
Dette er rasene som er forbudt i kamphundloven allerede:

§ 2.
Farlige hunder
Det er forbudt å innføre, holde og avle:
Pit Bull Terrier, Fila Brasileiro, Toso Inu, Dogo Argentino,  andre raser etter Landbruksdepartementets nærmere bestemmelse og krysninger hvor disse rasene forekommer.

Jeg tror du har rett i at de kriminelle vil begynne å holde andre hunder.

Med vennlig hilsen

Kjell

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 01.10.2002
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.