Hvor blir det av gladmeldingene?
I landet vårt finns det nesten en halv million hunder. Vi kan anta at hundehold i en eller flere former direkte berører ca halvparten av landets befolkning og er til glede for ca 2 millioner nordmenn og for de flestesom på en eller annen måte kommer i kontakt med dem. Det finns på internett flere norske fora hvor hund og hundehold aktivt blir diskutert. I tillegg finns det kanskje et tusentalls norske hjemmesider hvor organisasjoner og privatpersoner forteller om hundehold, trening og om gledene ved å ha hund.

www.hundebitt.no burde være en kilde til inspirasjon til og en pådriver for et godt og foruftig hundehold. En kilde til opplysning både for de som er i ferd med å anskaffe seg hund og for de som allerede har. Hva kan årsaken være til at de mange som er interesserte i å diskutere alle former hundehold og som gjerne veksler mellom ulike fora, ikke gjør det her?

En gjennomgang av de redaksjonelle kommentarerne og av innholdet på sidene viser en tendens til favorisering av et hundehold som er ukjente for de fleste av landets hundeeiere. Linker med innhold som ikke er relevante for norsk hundehold eller manglende linker til sider hvor utfyllende dokumentasjon finns, er noe som har vært diskutert  m h t www.hundebitt.no . Formuleringer og utsagn er egnet til å gjøre sidene lite atraktive for et flertall av landets hundeeiere.

Jeg mangler gladmeldingene. Jeg ønsker at det gis mindre rom for antakelsene, hypotesene og de fordekte og insinuerende påstandene slik de kommer til uttrykk i artikler her. Man må gjerne omtale uvettig hundehold som har relevans for norske forhold.  Jeg kan vanskelig se hvilken betydning et oppslag om at et par irske ulvehunder har drept ei albansk jente har med norsk hundehold å gjøre.  Det er forstemmende at slike innlegg indirekte skal speile norsk hundehold. En presentasjon av innhentede opplysninger i forbindelse med forarbeidene til ny "kamphundlov" i et europeisk land, konkluderes det med " i løpet av de siste 15 år har ingen mennesker i landet vårt dødd  som følge av angrep fra hunder. I samme periode døde 19 personer som følge av stikk fra bier, veps og andre innsekter."  De positive sidene ved det norske hundeholdet er langt, langt flere enn de negative sidene som tid om annen dukker opp. Hvorfor ikke fokusere på gladmeldingene, det er tross alt den positive delen ved hundehold som er de mest fremtredende.

Med vennlig hilsen

Per Olav Christensen

Kommentar:
Du skriver:
"www.hundebitt.no burde være en kilde til inspirasjon til og en pådriver for et godt og foruftig hundehold. En kilde til opplysning både for de som er i ferd med å anskaffe seg hund og for de som allerede har."   

Vårt mål er blant annet å bidra
til å skape et bedre lovverk som kan hindre hundeangrep på mennesker med tragiske følger i framtida.

Det finnes antagelig tusenvis av nettsider i Norge, om det positive ved hundehold,- de fleste sidene er uten betenkligheter eller forbehold når det gjelder sikkerhet og forebygging av de negative sidene.

Vi tror en bevisstgjøring på at det er et stort ansvar å være hundeeier, og dokumentasjon gjennom presseklipp på at hundehold faktisk kan gå fryktelig galt på sikt kan gavne alle seriøse hundeeiere med blant annet bedre lovregler som hindrer vanvittig hundehold.

Hjelp oss gjerne å finne norske nettsider som har gode råd om ansvarlig og positivt hundehold og forebygging av vanvittig hundehold, vi er klare vi !
Vi har prøvd å samle noen nyheter om forebygging her:
http://www.hundebitt.no/presse-forebygging.htm

Vi er helt klart interessert i stoff om råd for de som skal skaffe seg hund og valg av rase !

Tormod Tørstad

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 25.10.2002
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.