Et forslag
Hei.

Jeg har fulgt litt med i debatten rundt forslag til ny hundelov og har lyst til å bidra med et forslag :
Jeg tror hundeeiere gjerne vil bli respektert og derfor gjerne vil gjøre opp for skader hunden kan komme til å påføre andre.  Mange er også redd for å miste retten til å velge en rase som har fått et dårlig rykte.  Det finnes jo idag en forbudt liste over de som er forbudt.

Derfor kunne det kanskje være en ide å lage en ny liste mellom "OK-lista" og "forbudt-lista".
En slags "transferliste" over hunder som frekventerer bittstatistikken for ofte.   De som er på denne listen, må forbedre seg på bittstatistikken, ellers vil de havne på "forbudt" om noen år. (ganske mange)  Dette vil skjerpe både eiere og oppdrettere. Det blir mer om å gjøra å sile ut de useriøse ! Tenker på fjerning av udetonerte bomber og angstbitere osv.En kunne stille strengere krav til eierne av hunder på denne lista. Feks. tvungen ansvarsforsikring ala Bilforsikring. Uforsikret hund skal avlives.  Også avliving hvis det blir utbetaling til en skade over et visst omfang. (dette er vel med ?)

Transferlisten tar ikke hensyn til rasen, så ingen skulle behøve å føle seg urettferdig behandlet.

Jeg har sett litt av lovforslaget om forbud mot at kriminelle skal ha hund osv. (bra forslag) men ikke noe som ligner på det ovenfor forklarte.  Jeg tror også det er på sin plass å kreve noe kunnskap til rasen for førstegangseiere.  Meninga var bare å dele mine synspunkter med dere !  Stå på fortsatt for en god sak !

Det finnes mye bra hundefolk som vil at dere skal det !

Finn Husted
Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 25.10.2002
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.