Forslag til ny lov om hundehold
Jeg er formann i Sørlandets Brukshund klubb har selv Rottweiler som jeg bruker i undervisning når jeg er rundt på skoler ,barnehager og gamlehjem.

Jeg forslår følgende nye lov om det å få lov til å kjøpe hund :
Kjøper må være medlem av en NKK registrert hundeklubb.  Selger bøtlegges hvis han / henne / kennel selger til en kjøper som ikke kan legge fram medlemskapsbevis som er gyldig det året kjøpet foretas.


Vh.
Jarl Gabrielsen
Blyveien 4 b
4629 Kristiansand
Hjemmesider på:  www.sbkweb.com
Hører gjerne i fra deg / dere og jeg føler virkelig med dere i ulykkene som har truffet dere.

Kommentar:
Medlemskap og aktivitet i hundeklubber støtter vi, det fører til positivt hundehold og er forebyggende!

Jeg leste forøvrig artikkelen dere har om hvalpebiting-interessant !: http://www.sbkweb.com/valpebiting.htm

Tormod Tørstad

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 29.10.2002
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.