Avisartikkel fra Sunnmørsposten
Hei

Viser til avisartikkel fra Sunnmørsposten. Dere har lagt ut en link til denne artikkelen på deres hjemmeside, "hundebitt.no".  Jeg har full forståelse for arbeidet dere gjør for å hindre såkalt "vanvittig" hundehold. Det er nok endel mennesker som ikke burde ha hund.

Dere har i den siste tiden på web siden lagt ut linker til endel triste episoder som har hendt rundt om i verden. Og prøvd å sette fokus på endel ting angående hunder. Mye av dette er viktig og bra.

Men jeg må spørre hva poenget er med den siste artikkelen der politimann ble angrepet av en hund da han og flere kolleger tok seg inn i en bolig.

Er poenget her at kriminelle har såkalt farlige hunder, eller at det var nok et hundebitt ?

Om svaret er det siste, må jeg få si et en ting.

En hel del hunder rundt om i de tusen hjem ville reagert på samme måte. Mange hunder vokter sitt territorie. Kommer det fremmede folk stormende inn, så vil de reagere med angrep. Slik er det. Og tillater vi hunder i det hele tatt må vi være klar over dette.

En ting er å fokusere på viktige ting angående hundhold. Noe helt annet er det å skape frykt og hat.

M.V.H.

Reidar Bildøy

Kommentar:
Du tenker på denne artikkelen: Sint hund angrep politimann, som er å finne her: http://www.hundebitt.no/presse-kamphunder.htm

Vi er bekymret den faren kriminelles hold av farlige hunder utgjør, først og fremst for barn som er mest utsatt for store skader.  For politimannen var nok sikkert også dette alvorlig nok.  Jeg er helt enig at dette var en situasjon som lett kan få en hund til å bite,- og det har nok de fleste tenkt når de leste denne avisartikkelen.

Særlig frykt kan nok skapes av kriminelles hold av farlige hunder.  Hat mot hunder eller andre dyr tror jeg ikke ligger i menneskers natur, vi hverken hater eller ønsker å skape hat mot hunder, vi ønsker å sette en stopper for vanvittig hundehold !

Selv ikke naboene som er beskrevet i denne dommen fra Oslo tingrett hatet nok ikke naboens hunder, de var nok først og fremst ute etter å stoppe et vanvittig hundehold og å slippe frykten for naboens hunder:

Oslo tingrett- Dom 02.09.2002
Hundehold. Straffeloven § 354 annet ledd første punktum.
Retten finner bevist at tiltalte eier flere hunder på eiendommen Ormøybakken 8. Disse hundene er meget aggressive. De viser en gjennomgående truende atferd og bjeffer på alle forbipasserende. De har også enkeltvis og i følge gått til angrep på personer ved flere anledninger. Ingen av vitnene kunne opplyse at de hadde sett hundene gå på vanlig tur. Men det er klart for retten at de ved en rekke anledninger har vært utenfor gjerdet og uten kontroll av eier eller andre. De synes å fungere som en slags vakthunder. Den ene hunden synes å være en riesenschnauser.

Tormod Tørstad

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 30.10.2002
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.