Forebygging
Hei

Har vært inne på siden deres og sett litt. Har lyst å fortelle litt om hva vi gjorde i min 3. klasse på Østbyen skole i Bodø.  Jeg er lærer ved denne skolen og er selv hunde eier. Har tenkt mye på hvordan en kan forbygge i forhold til barn og hund. Som hundeeiere har vi et stort ansvar, men jeg tror også det er viktig å lære barn noe om hundens språk, samt hundehold. I L – 97 står det under tema for 3. klassetrinn at kjæledyr skal være tema. I den forbindelse valgte jeg å arbeide med hund og hundehold. Norsk kennel klubb har laget et flott hefte en kan bestille gratis som er tilrettelagt for dette tenaet i 3. klasse. I tillegg til dette laget jeg noe selv. Vi jobbet ganske intensivt i 14 dager med dette temaet. Så på hva hunden kan brukes til, hvilket ansvar det ligger i det å eie en hund og ikke minst på hvordan en forholder seg til hunder. Både de en kjenner og de en ikke kjenner. Vi snakket mye om hundens språk og hvordan vi kan forholde oss til det. Vi hadde rollespill, tegning og skriving, samt intervju.

Vi brukte også Salten brukshundklubb aktivt. De kom på besøk med hund og viste oss både lydighetsdressur og diverse annet. Elevene fikk også øve seg på de tingene vi hadde jobbet mest med : Hvordan hilse på en hund, hundens språk, når og hvordan kan vi hilse, når lar vi være osv. Instruktøren fra brukshundklubben tok seg også ekstra tid til de elevene som var redd for hund. Et kjempebra opplegg ble det som elevene hadde masse igjen for. Også et opplegg som jeg varmt kan anbefale andre lærere på andre skoler. Er som sagt selv hundeeier nå, men det er ikke mange årene siden jeg var kjemperedd hund. Etterhvert som egen kunnskap økte om hund så jeg bl.a hvor mange feil jeg selv begikk i mitt møte med hund. Håper på å kunne lære barna noe om hva en bør gjøre, og hva en ikke bør gjøre i møte med hunden.

Mitt ønske måtte være at kunnskap om hunden kanskje kom inn som et obligatorisk tema i skolen der en aktivt kunne bruke brukshundklubber og evt veterinærer for å lære barn noe om vår firbeinte venn. Tror en kunne unngå en del trasige situasjoner mellom barn og hund på den måten som gikk på uvitenhet fra barnets side. Som hundeeiere har vi fortsatt vårt ansvar også.

Kontakt meg gjerne om dere vil vite mer om vårt opplegg

Vennlig hilsen

Lena Lemstad

 

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 17.11.2002
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.