Viktige ting om hund og hundehold
Hei,

Jeg har lest gjennom sidene som dere har laget og synes de tar opp mange
viktige ting rundt hund og hundehold.

Først og fremst vil jeg gi min støtte til deg og de andre som har
opplevd å miste/få skadet ett barn/familiemedlem pga angrep fra hund.
Dette er ett mareritt som ingen burde/skulle ha opplevd.

Jeg er selv hundeeier og mener at enhver person som anskaffer seg hund
må ta det fulle og hele ansvar for at denne blir opplært og behandlet på
riktig måte. Det finnes overhode ingen unskyldning for en person hvis
hunden hans/hennes angriper en annen person/dyr. Det burde etter min
mening ikke være noen som helst tvil om at en hund som har angrepet
burde bli avlivet umiddelbart.

En hund som er avlet frem hos en fagkyndig og seriøs oppdretter vil mest
sansynlig ikke være en trussel/fare for omgivelsene SÅ LENGE EIEREN
OPPDRAR DEN RIKTIG. Det vil i de aller fleste tilfeller være eierens
skyld at en hund kan gå til angrep. Årsaken til dette kan være at eieren
ikke har tilstrekkelig kunnskap til hunden/rasen han har skaffet seg,
eller rett og slett at hunden blir ignorert og tilsidesatt. Dette fører
til at hundens iboende instinkter vil komme frem. Man skal ALDRI glemme
at en hund er ett flokkdyr på lik linje med en ulv. Hvis man ikke tar
hensyn til dette og setter klare grenser fra dag en, vil hunden prøve å
bli "leder av flokken", som da vil være familien/personen(e) som eier
den. Det er kun i ytterst få tilfeller at det er hunden det er noe galt
med. Dette er det også enkelt å oppdage hvis man følger opp hunden som
man skal/bør gjøre. Man vil da kunne gjøre det som er nødvendig, om så
det er å avlive hunden, før den gjør skade.

Obligatorisk Hundeprøve

Jeg mener personlig at ALLE som vil anskaffe seg hund burde hatt en
"hundeprøve" for å sikre at de er skikket til dette. Dette burde være
gjort på lik linje som at man må gjennomføre en jegerprøve før man får
lov til å gå på jakt. Hvis dette hadde blitt lovfestet ville mange som
ikke skulle hatt hund bli nektet dette. Det ville igjen hatt en
prevantiv virkning mhp fremtidige ulykker forårsaket av hund.

Til slutt vil jeg gi støtte til denne siden og oppfordre dere til å stå
på med å få endret lovene mhp hundehold. Det er på tide at myndighetene
tar ansvar og gjør noe slik at useriøse personer ikke skal få lov til å
ha dyr som kan være til fare for andre.

Vennlig hilsen,

Lars Johansen

2164 Skogbygda