Virkeligheten? – åpent svar til Nils G. Skarning.

Det er helt klart at det hviler et stort ansvar ved å ha hund og at det er på høytid med en ny hundelov her i landet, er jeg helt enig i.
I dag er jo faktisk bufe og vilt bedre beskyttet av nåværende lov,  enn det mennesker er.   Det bør illegges strengere straffer mot hundeeiere som har opptrådt uaktsomt er,  noe jeg og synes skal prioriteres ved et nytt lovverk.

Når det gjelder alle disse grove sakene som du kommer med eksempler på,  er jeg helt enig i at dette ikke er bra! Du kommer med flere eksempler der du skriver at det var en hund av rasen amstaff som sto for ugjerningen..har du fått dokumentert riktigheten av dette da?
Jeg vil si at det skinner igjennom i de fleste av disse hendelsene,  at vi her snakker om et hundeeier problem og at det ikke er hunden i seg selv som er problemet.
Og så vil jeg alikevel tilbake til at det skal være en sammenheng mellom et forbud og at rasen faktisk utgjør en trussel. Atfenposten hadde for en tid tilbake en oversikt over de mest alvorlige hundeangrepene i Norge de siste 10 årene. I samtlige saker var det polarhunder eller blandinger av disse som var innblandet. Men noe rasespesifikt forbud på disse ville helt klart heller ikke være løsningen.

Jeg har samme synet som deg når det gjelder å ta opp kampen om uvettig hundehold og useriøse oppdrettere!
Det er jo ofte dette som er årsaken til at man får stygge episoder der hunder biter – for det har ingen ting med hunderasene i seg selv å gjøre.
Hundebitt.no har satt fokus på veldig mange bra ting når det gjelder hund og hundehold, men når det gjelder rasespesifike forbud er jeg ikke enig – og det må man ha lov til å ytre.

Pressen kommer til tider med alt annet enn fakta når det gjelder kamphunddebatten. De får ekspertutalelser i fra de som gir de svarene de vil ha.

Statestikker kan benyttes til veldig mye rart og man får gjerne de svarene man ønsker ut av statestikken dersom man ikke er helt objektiv i å finne de personer som skal være med i statestikken. Kanskje skulle du oppsøke en utstilling i nærmeste fremtid og spørre en del av amstaff folkene du treffer der om de samme spørsmålene?
Når det gjelder den internett siden som du viser til bullenett.no så er den siden ukjent for meg. Men så er ikke jeg eier av noen kamphund heller. Jeg er eier av rasen Amerikansk staffordshire terrier  – hvis formål som rase aldri har vært å blir bennyttet til hundekamper.
Sørgelig at du har fått telefoner fra sinte amstaffeiere – men jeg kan faktisk til en viss grad forstå at de engasjerer seg. De er vel livredd for at amstaffen blir forbudt og føler seg helt maktesløse, fortvilte og rådville. Du ville vel kanskje reagert på samme vis om det var din hunderase det gjaldt.
Men jeg er helt enig med deg i at det er lite voksent å ikke kunne kontrollere sitt sinne, så jeg vil ikke forsvare deres aggresive adferd til deg :o).

Du skal ikke skjære alle oppdrettere av Amstaff over en kam når det gjelder å være useriøs. Det er flere oppdrettere her i Norge som er meget strenge, som krever vandels attest av aktuelle valpekjøper. De reiser ofte hjem til valpekjøperen for å sjekke opp bostedet før noe salg blir bestemt. Man ringer kanskje til og med til noen av den aktuelle valpekjøperens naboer for å forhøre seg litt nærmere. Ofte har man hatt kontakt med den aktuelle valpekjøper i et helt år før de i det hele tatt får kjøpe noen valp.

Flere av oppdretterne her i Norge opererer med svært strenge kjøpekontrakter som sikrer oppdretteren  bedre når det gjelder å ha kontroll med hunden i fremtiden.
Du kan mer enn gjerne få en kopi av kjøpekontrakten jeg og flere andre benytter seg av!

Når det gjelder den hundeklubben som du snakket om så tror jeg på ingen måte at den er tilknyttet Norsk Kennel Klub.
Jeg snakker Amstaffens sak og den er tilknyttet Norsk terrier klub som igjen har tilknytning til Norsk Kennel Klub.

Selv som amstaff eier har jeg inget problem med å se at en del  hundehold burde bli bedre kontrollert. Et meget godt eksempel på dette er vel nettopp Dokka tragedien. En enslig kvinne med 26 hunder som ikke ble brukt til annet en kosehunder – slikt skulle ikke være lov. Man skulle ha lisens dersom man skulle overstige et visst antall hunder og det burde bli strengere regler for å drive med avl og oppdrett av alle raser dette er vi to helt enige om!

Med vennlig hilsen

Kjersti Roland

 

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 13.01.2003
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.