Tilbakemelding, hundebitt.no
Hei.
Har hatt stor hund i 12 år. Det gav oss mye glede og moro. Vet imidlertid hvor viktig opplæring og sosialisering av dyret er.

Har studert nettstedet deres, forslagene til ny lov, og den pågående debatten om hundehold.  Dere har en tøff kamp med å få bort den unødvendig høye risikoen for å bli angrepet av hund.  Forslagene til lovendringer er gode, og jeg håper det nå blir handling på dette området.

Det er hundeeiers ansvar, helt og holdent, hva hunden eventuelt forårsaker av skader. Hundeeiere må i fremtiden vite at hvis deres hund skader noen, så hviler ansvaret 100 % på dem, og de blir erstatningspliktig overfor de(n) skadelidte. Hvis det skapes tvil her så blir veien frem svært lang. Så lenge situasjoner ikke er fremprovosert og forsettelig skapt av andre, må hundeeier stilles til ansvar.

Naturlig følge av at hunder dreper er at hundeeier tiltales på lik linje med bildrapssaker.

Håndheving av forbudet mot farlige hunderaser må bli effektivt. Politiet må gis fullmakt til å utvise skjønn og foreta avlivninger.

Vi må snarere akseptere en hviss risiko for at hunder avlives "unødvendig", enn at de utgjør risiko for folk.

Lisensiering/sertifisering av hundeeiere tror jeg blir for komplisert.

Har stor medfølelse for dere som har mistet barn. Som familiefar vet jeg ikke om jeg hadde kunnet beholde forstanden og forholdt meg til samfunnsreglene om jeg hadde mistet noen av mine slik.

Uten sammenligning forøvrig, så mener jeg generelt at Norge er verdensmester i å la enkeltmennesket absorbere utilbørlig risiko for skadevoldelse uten at "gjerningsmann" risikerer straff i forhold til skaden som er skjedd. Hvorfor er det så naivt hos oss, og hvorfor skal ikke uansvarlighet i grove saker være mer straffbart hos oss ???.

Ønsker dere lykke til frem mot lovendring. Tror det er mange som forundres over at ikke det er mer handlekraft fra myndigehtene. Håper dere står løpet helt ut, og at kampen blir kronet med reelle forandringer og mer ansvarlig hundehold.

MVH

Bjørn Fladmark

Ålesund
Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 14.01.2003
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.