Ta ansvar for ditt kjæledyr og dine medmennesker.
Jeg har selv vokst opp med hund og flere katter. Jeg har holdt på med hest i over 12 år. Noen ganger er dyrene rampete og prøver å være sjefen, men det er stor forskjell fra det til virkelig å gå til angrep på et menneske og skade det. Når dyret krysser den grensen mener jeg det skal det avlives. Her må dyreeierne være ansvaret sitt bevisst. Man skal være klar over at dyr er tamme, men kan likevel være svært farlige og skal behandles med respekt og forsiktighet.

Det er latterlig at dette landets innbyggere har hatt dårligere beskyttelse mot hunder som biter enn bondens bufe. Dersom en bonde ser hans sauer blir jaget av hunder har han lov til å skyte dem på sin grunn. Dersom et dyr uten forvarsel eller noen skjellig grunn skader et menneske ille er ikke utfallet nødvendigvis det samme.

Det er desverre en del mennesker i dette landet som ikke er i stand til å ta seg av dyrene sine. Med det mener jeg gi dem kjærlighet, omsorg, oppmerksomhet, gode levevilkår og gjøre dem vant til å ferdes blant mennesker. Mennesker smiler når vi treffer noen vi kjenner/liker, mens en del hunder misoppfatter dette for å vise tegn til aggresivitet og kan komme  til  å gå til angrep.

Likeledes er det en del mennesker som aldri har lært at man aldri skal nærme seg en hund ovenfra og ned (bøye seg ned over den da det fort oppfattes som angrep), men nærme seg den på dens nivå, og dersom hunden ikke søker kontakt skal man trekke seg forsiktig unna.

En viktig faktor i behandling av dyr er å forstå hvordan de tenker og være konsekvent. Hunder som ikke behandles med kjærlighet og ikke oppdras riktig, blir lett usikre og aggressive og til fare for omgivelsene sine. Når det gjelder farlige hunder vil jeg våge påstanden at dette også skyldes dårlig avvel av hunder. Privatpersoner med lite kunnskap ser gode penger å tjene på å drive oppdrett med innavvel og dårlig gemytt og skavanker (hoftedisplasi med mere) som konsekvens. Etter som jeg husker var det snakk om fra EU-hold å forby oppdrett av den norske rasen elghund i Norge,  da det var for mye innavvel. Det er kjent innenfor kennelklubber i Trondheim at rasen "Golden Labrador" uten forvarsel kan bite, uten på forhånd ha lagt på ørene, flekket tenner eller på annen måte opptre aggressivt.

Jeg mener at dyr er dyr og de kan man ikke stole på,  selv om eieren sier at hunden deres er verdens snilleste. Et dyr har innstinkter som ingen av oss noen gang vil få full innsikt i, samt at syke og redde dyr handler irrasjonelt.

På samme måte som man sender bilen til EU-kontroll, mener jeg at man burde sende inn kjeledyrene sine for å få de godkjent for å kunne ferdes ute blant andre mennesker. Veterinærer/adferdsterapauter for dyr burde kunne gjøre slik kontroller. Eiere av farlige dyr burde så få varsel om avvliving eller ta ansvaret for "uforsettlig drap" dersom deres dyr skulle skade/bite ihjel et menneske. Jeg mener uansett at farlige husdyr burde avlives. Dette burde gjelde hunder, katter, hester og dyr som får ferdes blant oss mennnesker ute på gaten.

Jeg ser et snillere alternativ/supplement, og det er "førerkort" for å kune holde/skaffe seg dyr. Dette kortet skal kan kunne inndras av politiet. Ved inndragelse må dyret omplasseres eller avvlives.

Dersom det er dokumentert/bevist at en hund har bitt uten provokasjon, er den farlig og bør derfor avlives av politiet. Politiet alene skulle kunne gjøre dette uten noen domsavsigelse. De gir deg jo fartsbøter og kan inndra førerkortet ditt.

Jeg tror at flere av de tragiske episodene som er skjedd skyldes skjødesløshet, lite kunnskap om dyr og også dårlig oppfatning av sitt ansvar som dyreeier!


Hilsen Hans Olaf Gundersen
Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 14.01.2003
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.