Vårt ansvar


Min hund, Schamo, ble nesten drept av en Schäfer for en god del år siden.
Heldigvis klarte vi å fjerne Schäferen fra min hund, men det er ikke tvil om
hva utfallet ville ha blitt dersom vi hadde handlet for sent.

Hadde jeg da gått ut for å sjekke om andre følte seg truet av Schäfer og om
man mente det var mange dårlige scäferhundeiere så hadde jeg trolig fått
mange tilbakemeldinger som støttet mitt synspunkt.

Poenget mitt er ikke at man skal forby Schäfer (jeg vil samtidig poengtere
at jeg ikke har imot schäferhunder) – men at hunder dessverre av og til
skader, og sågar dreper, hverandre. Det er vår oppgave som hundeeiere å
forhindre at slikt skjer, og det klarer vi ikke ved hjelp av raseforbud.

Forebygging av dårlig hundehold (inn i skolen, kursing av fremtidige
hundeeiere) vil etter min mening være en langt bedre løsning. Det er mulig
at man også bør ha en viss kontroll over hundeeiere samt at politiet raskere
må kunne gripe inn i hundehold der hunden ikke får det den trenger av riktig
stimuli.

Vennlig hilsen

Nina Haaland
Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 18.01.2003
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.