Psykiske hundebitt
Takk for meget bra tiltak med info-siden mm.

Jeg vil foreslå at fokus bitt/fysiske skader suppleres med angst-variabelen i de innspill dere evt. viderefører.

Såvidt jeg husker fra pressen gikk i det konkrete tilfellet gutten ofte forbi hundegården i angst. Drap skjer sjelden, bitt alt for ofte (visstnok over 3000 skader rapportert av helsetjenesten), men hva med angsten? – her er det ganske store, uverifiserte tall.

Stein Schiøll (pensjonert skolepsykolog).

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 01.02.2003
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.