Forebygging av bittskader

Hei ,

Jeg ville bare komme med ett lite innspill ang. den Nye hundeloven,
når det gjelder forebygging av bittskader på bl.a barn.

Jeg er selv hundeeier og vet hvor viktig det er med sosialisering og
riktig trening av hunden.

En ting som mange hundeeiere gjør, er å la hunden løpe løs / uten bånd,
i parker og andre grøntarealer, der det ferdes mye folk og hunder.

Og ofte er ikke hundeieren å se i nærheten …

Mitt forslag er å lage Hundeparker !   Inngjerede grøntarealer, med tilgang
til vann & noen benker for eierne.  Gjerne i forbindelse med en park,
at man tar en liten flik av parken, lager gjerde rundt og så får hundene
mulighet til å løpe fritt der.  Men ingen andre steder.

Det finnes slike hundeparker over stort sett hele USA , og de blir benyttet ofte .

Dette tror jeg er ett godt tiltak , og vil være med på å hindre bittskader,
da hundene ikke vil få mulighet til å løpe løs noe annet sted enn inne i Hundeparken.
Og folk som vil ferdes i parken, kan være trygge på å ikke møte hunder som
løper løs, men kun ifølge med eier og da i bånd .

Dette skulle vel heller ikke være en kostbar løsning ?

http://www.dogpark.com

Mvh , Silje Holm


Kommentar:

Takk for et godt forslag med en fin link !

Det er mange tips her, blant annet hvordan en kan starte…
http://www.dogpark.com/parktips.html


Dette tiltaket er nevnt i forslaget til ny hundelov § 9 Unntak fra sikringsreglene
e) særlige bruksformål, avgrensede områder eller nærmere angitte hunderaser eller hundetyper eller for hunder som har særskilt trening, når dette er fastsatt av kommunen ved forskrift eller enkeltvedtak. Ved dette kan kommunen bl.a. legge ut et område som dressurområde for hunder, dersom samtykke som nevnt i § 8 første ledd foreligger.

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 02.04.2003
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.