Hilsen fra "Puddelklubben"
Under tilbakemeldinger ligger det en hilsen fra "puddelklubben" ved Sigve Størksen.
NORSK PUDDELKLUBB er den eneste offisielle klubben for pudler i Norge og samarbeidende klubb med NKK.

Sigve Størksen er IKKE medlem i NORSK PUDDELKLUBB, og hans synspunkter er ikke i overenstemmelse med NORSK PUDDELKLUBBS synspunkter/holdninger.

Ber om at denne mailen blir lagt inn under "Tilbakemeldinger" på deres side, slik at NORSK PUDDELKLUBB unngår å bli tillagt holdninger og synspunkter den ikke har.

Se forøvrig Norsk Puddelklubb sine sider www.puddelklubb.no

For styret i NORSK PUDDELKLUBB
Tone Bekkåsen Fischer.

 

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 07.05.2003
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.