Tiltak for forebyggende hundehold
Hei,
Slik jeg ser det er det en del tiltak som vil kunne være forebyggende for uansvarlig hundehold.

1. Gjeninfør hundeskatt med tilhørende merke som skal henge på halsbåndet.
På den måten vil det ikke være tvil om hvem som eier hunden.

2. Påbudt dressurkurs for alle hunder.

3. Forsvarlig sikring av hund som står uten tilsyn for eksempel i hage, enten ved hundegård eller løpestreng i kombinasjon med hageport som ikke kan åpnes av små barn

4. Ved hundebitt som gir skade som krever legetilsyn bør politiet vurdere om det skal tas ut tiltale mot hundeeier for legemsbeskadigelse

5. Dreper hunden bør politiet vurdere om det skal tas ut tiltale mot hundeier for uaktsomt drap.

Det vil nok ikke være mulig å kontrollere tiltakene, men skjer det noe og hundeeier ikke har bevis for at punkt 1 til 4 er fulgt opp bør det være en skjerpende omstendighet.

Punkt 4 og 5 vil vil være forebyggende for uansvarlig hundehold ettersom det er hundeeieren, og ikke bare hunden som blir holdt ansvarlig. Slik det er idag kan eier av hunden sende den vekk, og dermed unngå reaksjoner. Blir hunden likevel avlivet kan en useriøs hundeeier bare kjøp en ny, og får dermed ikke noen konsekvenser av hendelsen personlig.

Jeg tror ikke noen av disse tiltakene vil skape vanskeligheter for seriøse hundeeiere, da de fleste vel allerede følger punkt 2 til 4. Hundeskatt vil også fungere som en sikkerhet for hundeeieren hvis den kommer bort.

Det er fulstendig uholdbart at et barn skal bøte med livet fordi noen insisterer på sin "rett" til å ha en hund som kan være farlig. Hunder i Norge er ikke langt ifra å få status som hellige, og viktigere enn barns sikkerhet. Dette er totalt uakseptabelt i min mening.

Jeg er ikke istand til å forestille meg den smerten foreldre til barn som blir drept av hund må igjennom, alle må gjøre det de kan for at slikt ikke skal skje.


Vennlig hilsen

Nina Bergerud

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 07.05.2003
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.