Pressemelding
Pressemelding:

PRM 28.05.03: Norsk Terrier Klub ved raserepresentanten for
Amerikansk Staffordshire Terrier.

Vi har via pressen fått høre at Kjell Rønningsbakk, fra foreldrealliansen, har sett

seg nødt til å forlate hovedstaden på grunn av trusler rettet mot sin person.
Dette i forbindelse med hans engasjement i arbeidet med den nye hundeloven.

Vi som talerør for det seriøse hundeholdet av Amerikansk Staffordshire Terrier

i Norge tar sterk avstand fra og fordømmer slike trusler.

For ytterligere informasjon kontakt:
Raserepresentant Kjersti Roland

Kommentar:

Vi takker for at Norsk Terrier Klub klart og tydelig markerer hvordan
en debatt skal føres og tar avstand fra bruk av trusler som en metode
for å stanse synspunkter man ikke deler.


At vi har ulike synspunkter er greit og som det skal være.
Synspunktene får vi framføre med argumenter. Det er jeg glad for at
vi er enige om.

Med vennlig hilsen
Kjell Rønningsbakk

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 31.05.2003
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.