Kondolanser
Hei.

Kort om forslag – enhver hund som biter bør rutinemessig avlives. Og det
skal være hundeeiers ansvar å få det utført. Konsekvenser av bitt skal
likestilles med konsekvensen som om det var person som utførte skade.


Så ser jeg ikke noen link til en av ektefellene Åsheim, du må videre sende
min tause og dypeste medfølelse. Hva det vil si å miste et barn kan jeg ikke
greie å forestille meg (har 3 selv). I tillegg å vite at han var "engstelig"
for turen må jo bety at han har opplevd en ubeskrivelig angst. Hvordan dere
holder ut kan man bare undre seg over.

000

Og så hørte jeg noen uker etter drapet at etterforskning avdekker at
ingenting unormalt er skjedd i rutiner og forvaltning??? Det var en utrolig
tannløs forsvar av historien (og forhistorie), antagelig var det
politisjefen i Vestoppland. Det eneste dette betyr er at det offentlig
myndighetsutøvelse sitter med så store mangler at ingen tør å ta hull på
byllen. Og det ville jeg tro gjør det enda urimeligere enn sorg og smerte
alene. Vit at du er ikke alene om å ønske en strammere etikk fra offentlige
personer.

Igjen mine kondolanser til dere.

Hilsen Trond-M. Akre
2742 Grua

Webmaster: Tormod Tørstad, ttoersta@online.no .  Sist oppdatert 04.09.2002
Det er tillatt å gjengi fra denne siden når kilden www.hundebitt.no gjengis.